NATUREN ER HELLIG

Herbener skildrer tre økologiske syndefall. Med jordbruket begynte mennesket å endre naturen etter eget forgodtbefinnende. Med monotismen ble naturen avsakralisert, og med den industrielle revolusjon intensiverte vi rovdriften på naturen. Er løsningen et natursyn der naturen igjen blir gjort hellig?

"En aktuell og viktig bok"
"En aktuell og viktig bok"
Arne Johan Vetlesen omtaler "Naturen er hellig" som aktuell og viktig.

PRAKTISER DIALOG MED FLUX.

Hvert halvår arrangerer Flux "Dialog i praksis". En mindre gruppe (8-10 personer) møtes over fire kvelder for å praktisere dialog som samtaleform. I dialogen utforsker vi individuelle og kollektive forutsetninger, ideer, tro og antakelser som påvirker samhandlingen oss i mellom. Slik gir dialogen en mulighet til å delta i en prosess som demonstrerer kommunikasjonens suksesser og fiaskoer. Ta kontakt for informasjon om neste gruppe.

Antakelser?
Antakelser?
Gjennom dialog kan vi lettere se det vi legger til grunn i våre resonnement. Kanskje klarar vi å utfordre oss selv?

Dialog

En praktisk liten bok om hva dialog kan bidra med til vår daglige kommunikasjon. Boken inneholder også et eget kapittel om fengselsdialog av Peter Garrett

Bokserien "På Tvers" første bok
Bokserien "På Tvers" første bok
Om hvordan skjulte verdier og intensjoner kan styre oppførselen vår.
Hvorfor eksisterer verden stor

Jim Holt

369,00 kr

Bok

Kjøp
Den-stomme-stolen-stor

Vikram Kolmannskog

349,00 kr

Bok

Kjøp
Intimitetens ånd

Sobonfu Somé

229,00 kr

Bok

Kjøp
Endring 3d stor

Anne Rød

329,00 kr

Bok

Kjøp
VikramKolmannSkog101

03-03-2016

Aktivitet

Les mer