Flux
Flux
INNLOGGING

HANDLEKURV
Handlekurven er tom

SØK
 
 
FluxFlux

Om Flux
Flux på Facebook
Stiftelsen Flux
Tidsskriftet Flux

Kan man være biolog og religiøs samtidig?

Foredrag med Bjørn Grinde 13. februar 2009 kl. 17.00 på Blindern

Del på Facebook

Biologisk Fagutvalg arrangerer dette semesteret en rekke foredrag på fredager (Fruktbar Fredag) der vi ønsker å åpne studentenes øyne for faglige og tverrfaglige områder litt utenfor pensum, og å fremme diskusjon og oppmerksomhet rundt forskningen som gjøres på Universitetet.

Bjørn Grinde: Gud – en vitenskapelig oppdatering
Kan man være biolog og religiøs samtidig?

Mye tyder på at vi har en medfødt tendens til religiøsitet. Religion synes dessuten å ha et potensiale både for å bedre livskvaliteten til den enkelte, og styre samfunnet i en fornuftig retning. Spørsmålet er hvordan man best kan utnytte dette potensialet. Denne tankegangen ligger bak boken Gud – en vitenskapelig oppdatering. Her presenterer Bjørn Grinde et Guds-begrep som er forenlig med dagens vitenskap, samt diskuterer hvordan man kan bedre nytteverdien av religion."

Fredag 13. februar - kl 17.00
Auditorium 1 - Kristine Bonnevies Hus.

Bjørn Grinde er forskningsleder på Folkehelseinstituttet. Han er også spaltist i A-magasinet og har tidligere gitt ut to bøker: Genene – din indre guru og Darwinian Happiness. Nå kommer altså en bok om forholdet mellom religion og vitenskap, kalt Gud – en vitenskapelig oppdatering.

Vi håper medlemmer av andre faglige tradisjoner enn vår egen kan stille opp og bidra med kritiske innspill og spørsmål etter foredraget.

Velkommen!

Mvh
Marit M. Simonsen, Anders Krabberød, Thomas Solvin og Norith Eckbo
På vegne av Biologisk Fagutvalg og Fruktbar Fredag-komiteen.


 
-  
Flux gir mening
www.bysant.no