Flux
Flux
INNLOGGING

HANDLEKURV
Handlekurven er tom

SØK
 
 
FluxFlux

Kommende aktiviteter
Tidligere aktiviteter

Zen temakveld med Odd Inge og Alanja Forsberg

Lansering av ny bok om Ken Wilbers integralmodell Helhet og dybde hos Zen bok & musikk 2. juni kl. 19.00

Del på Facebook

Helhet og dybde - Veiviser til Ken Wilbers integrale filosofi

Zen temakveld med Odd Inge og Alanja Forsberg og lansering av deres nye bok om Ken Wilbers integralmodell

Vi har alle opplevd mangfoldet i hvordan ulike mennesker tenker og erfarer om verden – ulikheter som bidrar til både skapende og konfliktfylte friksjoner mellom oss. Bevissthetsfilosofen Ken Wilber ser at forskjellene i verdensbilder og handlingsmønstre er et resultat av at vår individuelle og kollektive bevissthet fortolker og verdsetter verden på ulike måter. Wilbers livsprosjekt er å anerkjenne disse forskjellene, og knytte dette mangfoldet av perspektiver og praksiser sammen til en integrert helhet. Gjennom studier av menneskets mentalitetshistorie fra både østlige og vestlige kunnskapstradisjoner, har Wilber laget et helhetlig kart over menneskets bevissthet som viser vårt utviklingspotensial til å forstå verden på stadig mer kompleks, dyp og inkluderende måte. Dette kartet kalles for integralmodellen. Boken beskriver integralmodellen som et rammeverk for helhetlig tenkning, og gir eksempler hvordan vi kan anvende denne for å forstå naturen, politikk, Gud, kjærligheten, oss selv og andre på en mer helhetlig måte.

Odd Inge Forsberg har en dr.philos. grad i biologi, og er opptatt av anvendelsen av integral teori til å forstå individ, natur og samfunn i et bevissthetsperspektiv. Han arbeider som seniorkonsulent i IT firmaet Infront-X asker

Alanja Forsberg er sosionom og psykodramatiker og ivrer for å bidra til bevissthetsøkning og derav bedring av livskvalitet. Hun arbeider som bevissthetstrener individuelt og i grupper innen næringsliv og offentlig sektor.

Tirsdag 2. juni 2009
Zen Bok & Musikk
Sporveisgt. 29
0354 Oslo

Dørene åpnes kl. 18.30 og foredraget starter presis kl. 19. Da stenges dørene, og det er ikke lengre mulig å komme inn. Foredraget varer til kl. 20.30, og deretter er det butikkåpent med sosialt samvær frem til 21.30. Entre: kr. 100,- Påmelding innen mandag 1. juni til telefon 23 20 27 00 eller til zenshop@zenshop.no. 
-  
Flux gir mening
www.bysant.no