Flux
Flux
INNLOGGING

HANDLEKURV
Handlekurven er tom

SØK
 
 
FluxFlux

Kommende aktiviteter
Tidligere aktiviteter

Views From the Centre of the Universe

En Fluxkonferanse om kosmologi og bevissthet
Støttet av Astri Bruns Kreative Fond

Voksenåsen, Oslo
Fredag – lørdag 5.- 6. september 2008
Foredragsholdere:
prof. Joel Primack, USA
prof. Bernard Carr, UK
forfatter Nancy Ellen Abrams, USA

Del på Facebook

LAST NED BROSJYRE OM KONFERANSEN I PDF.
Konferansens utgangspunkt er boken The View From the Center of the Universe, som Flux forlag utgir til høsten. Islands minister for utdanning og vitenskap, Vilhjalmur Ludviksson, sier følgende om boken: ”I en tid da kulturer og religioner står mot hverandre og truer verdensfreden, er det essensielt å lete etter midler for å etablere et felles ståsted. Primack og Abrams oppsiktsvekkende bok formidler resultater av avansert kosmologisk forskning i et språk som fremmer dialog mellom vitenskap og ulike religioner. Jeg bruker boken i mitt arbeid, og den gjør stort inntrykk på andre. Jeg gir den mine varmeste anbefalinger.”

Menneskene har til alle tider laget seg kosmologier, modeller for selvets og universets oppbygning og natur. Historien er rik på oppfatninger om menneskets og universets tilblivelse, utvikling og mulige undergang. Moderne vitenskaps systematiske jakt på kunnskap og sammenhenger gjør dagens kosmologier mer spennende enn noen gang. Vitenskapen flytter stadig horisonter og bidrar til at de hvite områdene på kartet forsvinner. Men hvilke landskaper er det egentlig som åpenbarer seg? Hva er menneskets plass og rolle i kosmos sett i lys av moderne astrofysisk kosmologi? Og lever vi i et univers eller et multivers?

Denne Flux-workshopen gir en unik mulighet til innsikt i moderne kosmologi og deres perspektiver på mennesket og universet, eller kanskje mennesket og multiverset. To meget anerkjente kosmologer – prof. Bernard Carr og prof. Joel Primack – vil ta oss med på en reise gjennom tid og rom, empiri og teori, tanker og sinn. Forfatteren Nancy Abrams vil gi et historisk overblikk, og se på den rollen vår forestillingsevne spiller og har spilt i kosmologier, og hvordan disse igjen virker sammen med åndelige forestillinger og opplevelser. I etterkant av hver presentasjon vil det bli satt av god tid til spørsmål, kommentarer og dialog.

Våre tre foredragsholdere er alle høyt verdsatte og kjent for sin engasjerende stil.

Seminaret finner sted på Voksenåsen konferansesenter, som ligger i vakker natur på ”Oslos tak” med flott utsikt over Oslofjorden. Se www.voksenaasen.noPraktiske opplysninger:

Seminar med overnatting og full kost, enkeltrom: kr. 2800
Seminar med overnatting og full kost, dobbeltrom: kr.  2600

Seminar uten overnatting, men med middag fredag: kr. 2300

NB! Studenter får 1000 kr. i rabatt.
Antall studentplasser er begrenset.

Påmelding helst ved e-post til seminar@flux.no, eller til:
Eystein Kaldestad, tlf. 32 78 72 29, mobiltlf. 979 87 722, eller
Jon Mannsåker, tlf. 22 27 50 72, mobiltlf. 900 93 751

Husk å oppgi navn, adresse, tlf.nr. og ønsket prisalternativ.
Faktura for betaling tilsendes ved påmelding. Den som betaler først, får først plass.
Påmeldingsfrist: 10. juli for garantert hotellrom.

Fredag 5. september

09.30 Registrering

10.00 Åpning, velkomst.

10.15 “The View From the Centre of the Universe”
(med videoklipp).
Joel Primack and Nancy Abrams

12.15 Lunsj, talking and walking

13.30 “Universe or Multiverse?”
Bernard Carr

15.30 Kaffe, te, frukt. Oppmerksomhetsøvelse

16.00 “The Future of Intelligence in the Universe”
Joel Primack.

18.30 Middag

20.00 Konsert med Nancy Abrams

Sosialt samvær


Lørdag 6. september

08.00 Valgfri morgenstrekk

08.00 Frokost

09.00 “Mind and the Cosmos”
Bernard Carr

11.00 Kaffe, te, frukt. Oppmerksomhetsøvelse

11.30 “Cosmology and the Spiritual Imagination”
Nancy Abrams

13.30 Lunsj, talking & walking

14.30 Plenumsdiskusjon

16.00 AvslutningJoel Primack er professor i fysikk ved University of California, Santa Cruz. Han har siden 1970-årene vært en ledende astrofysiker innen partikkelastrofysikk og mørk materie. Hans forskningsområde inkluderer simulering av kosmo­lo­giske teorier og sammenligning med obser­va­sjoner. Han har også gitt utallige bidrag til popularisering av vitenskap, og er opptatt av bruk av vitenskapelige resultater i samfunn og politikk. En viktig interesse er sammenhenger mellom vitenskap, etikk og religion.

Sammen med sin kone Nancy Ellen Abrams har han i mange år gitt et prisbelønt kurs i kosmologi og kultur ved universitetet i California, og de har i 2006 skrevet boken ”The View From the Centre of the Universe”, som nå utgis på norsk av Flux forlag.

Nancy Ellen Abrams er forfatter med utdannelse i historie og vitenskapsfilosofi, og har bl.a. studert mytologi under Mircea Eliade. Hun har en doktorgrad i jus, og har arbeidet med internasjonale miljøproblemer bl.a. i Romaklubben. Hun har lang erfaring i arbeidet med å anvende viten­skapelige resultater i stragiske politiske beslutninger. Sammen med sin mann har hun også arbeidet med kosmologi i en årrekke.

Nancy Abrams er også sangartist og låtskriver og har opptrådt på konferanser og i konserter i 18 land. Hun har utgitt tre album. Mange av tekstene hennes reflekterer interessen for kosmologi, kultur og religion.

Bernard Carr tok dok­tor­­graden under Stephen Hawking, og er i dag professor i matematikk og astronomi ved Queen Marys College, University of London. Hans forsknings­område er kosmologi og relativitetsteori, med særlig interesse for det tidlige univers, mørk materie/energi og det antropiske prinsipp (med et kosmos som gir mulighet for liv). Han har også i lang tid vært opptatt av bevissthetens plass i fysikk og kosmologi, og forholdet mellom vitenskap og religion. Han har nylig redigert boka ”Universe or Multiverse?” som er blitt meget godt mottatt.


 
-  
Flux gir mening
www.bysant.no