Flux
Flux
INNLOGGING

HANDLEKURV
Handlekurven er tom

SØK
 
 
Flux ForlagFlux

Nye bøker
Backlist
Nedsatt pris
Paradigmeserien
Forfattere
Lesesirkel

Lesesirkel

Vi opplever ofte å bli kontaktet av folk som ønsker å ha en dialog om innholdet i våre bøker, gjerne i en strukturert form. En gruppedialog rundt en bok kan oppleves mer meningsfylt og berikende enn å lese alene.

Følgende punkter kan hjelpe til at en lesesirkel vil fungere godt.

Finn en ildsjel
Ikke forvent at en e-postmelding om lesesirkel-oppstart alene er det som skal til for å få det i gang. Det må en ildsjel til som virkelig brenner for å starte en lesesirkel.

Pass på at bøker er tilgjengelig
Bestill bøker 4 - 6 uker før du faktisk trenger dem. Grupper generelt trenger cirka tre uker å lese boken for meningsfull dialog. Husk at ikke alle i gruppen må ha lest boken helt; ofte er dialogen rundt bokens innhold nok til å skape ny læring. Med andre ord, ikke avlys lesesirkelen selvom ikke alle har hatt tid til å lese boken. En bok kan også deles opp i flere deler dersom det passer med innholdet.

Utnevne en fasilitator
Denne personen må lese boken.

Fasilitator sender ut påminnelser via e-post med jevne mellomrom for å følge med på at gruppen holder tritt med lesingen. Et nysgjerrig utsagn i e-posten er en god ide (f.eks: "Jeg er interessert i å høre hva folk tenker om forfatterens idé om... i kapittel 3")

Fasilitator har oppgaven å holde gruppen fokusert og å passe tiden når lesesirkelen er samlet.

Rollen kan gjerne gå på omgang fra møte til møte.

Å være tilstede
Ta et minutt før dialogen begynner. Dere kan f.eks. konsentrere på pust, bli oppmerksomme på gruppen og justere tankene til å være her og nå.

Be alle om å delta
Siden alle har sin virkelighetsoppfatning av hva de har lest, kan det være en god idé å be hver enkelt person si noe om hva som fenget dem ved boken. Sørg for å formidle klart at alle meninger og inntrykk er like verdifulle. Ha gjerne en avtale om hvor lang tid hver deltaker har til rådighet på dette slik at det blir tid til alle og tid til videre dialog om innholdet.

Engasjement
Mot slutten av møtet er det et godt tidspunkt å spørre deltakerne om de ønsker å forplikte seg til å gjøre noe denne uken som vil gjøre en forskjell i deres eget liv. Hva i boken har inspirert den enkelte til forandring? Understrek at dette er helt frivillig, og at ingen vurderinger av hva som er passende blir gjort. Det som passer den enkelte, er det som trenger å skje.

Bestem neste bok, og avtal møtetidspunkt
Det er ofte lurt å sette møtetidspunkter opptil tre måneder fremover, gjerne med samme ukedag og tidspunkt på kalenderen. Mange grupper har også hatt suksess ved å velge bøker, ikke bare for neste planlagte tidspunkt, men for to økter deretter, i tilfelle deltakerne planlegger å være borte fra lesesirklen, og for å forenkle bestilling.

Anerkjennelse
Ta et minutt eller to på slutten av dialogen til å anerkjenne hverandres bidrag. Gi en mulighet for å nettverke eller skape interessegrupper utenfor lesesirkelen.
 
-  
Flux gir mening
www.bysant.no