Flux
Flux
INNLOGGING

HANDLEKURV
Handlekurven er tom

SØK
 
 
FluxFlux

Om Flux
Flux på Facebook
Stiftelsen Flux
Tidsskriftet Flux

Stiftelsen Flux ble etablert i 1993. Stiftelsens formål er å bidra til en harmonisk og meningsfylt verden. For dette formål vil stiftelsen arbeide for:

• åpen dialog og ny tenkning
• en utvidet og helhetlig kommunikasjon og virkelighetsforståelse
• innsikt i menneskets sanseopplevelse, følelse, tanke og bevissthet
• innsikt i forutsetningene for kunnskap, informasjon og vitenskap
• å åpne for det enkelte menneskes livs- og skaperevne

Stiftelsen er særdeles uavhengig, og mer organisk enn organisert. Flux arbeider med sentrale livsspørsmål, formidlet så tilgjengelig som mulig. Flux vil gi mening, og bidra til å skape en mer bevisst fremtid. Vi stiller blant annet følgende spørsmål: Hva finner vi i vitenskapens bølgefronter? Hva finnes bak tilvante kategorier og referanserammer? Hva med paradoksene i våre liv? Hvordan frigjøre skaperkraft og intuisjon? 

Stiftelsen Flux overdro den 1. april 2009 forlagsvirksomheten til Flux forlag AS, og har ikke lenger drift i egen regi. 

e-post: post@stiftelsenflux.no
 
-  
Flux gir mening
www.bysant.no