Hva betyr det å være god?

12-12-2017

Den kinesiske filosofen Konfutse var opptatt av enkle ideer om hvordan vi opptrer i hverdagen. Ikke av de store, abstrakte spørsmålene vi vanligvis forbinder med filosofi. Les mer om det i dette utdraget fra boka «Veien» av Michael Puett. 


Konfutse levde på slutten av det sjette og begynnelsen av det femte århundre før vår tid, og var den første store kinesiske filosofen. Hans sterke og varige innflytelse skrev seg ikke fra storslagne ideer, men fra nærmest utenkelig små enkle ideer som snur på hodet alt vi vet om å kjenne oss selv og hvordan vi skal forholde oss til andre mennesker.

Tenk bare over dette utsagnet fra bok ti i Analektene, en bok med samtaler og fortellinger av Konfutses tilhengere etter hans død.

Han ville ikke sette seg før han hadde rettet ut matten.

Her er en annen:

Han ville ikke undervise mens han spiste.

Ikke akkurat dette du ventet deg? Det er liksom litt for ordinært til å komme fra en av de viktigste tekstene i menneskehetens historie?

Disse utsagnene er ikke spesielle. Analektene er full av konkrete, små detaljer om hva Konfutse gjorde og hva han sa. Vi leser om hvor høyt Konfutse holder albuene. Vi får høre om hvordan han snakker til forskjellige folk idet han kommer inn i et rom. Vi lærer i detalj om hvordan han opptrer under middagen.

Du lurer sikker på hvordan dette kan ha noen filosofisk betydning. Du kan bli fristet til kun å bla gjennom boken på leting etter utsagn der Konfutse virkelig sier noe dyptloddende. Men for å forstå hvorfor Analektene er et filosofisk storverk, må vi gjøre oss kjent med hvordan dagliglivet hans var. Vi skal lære at årsaken til at de hverdagslige øyeblikkene er viktige, er fordi de er verktøyene som skal forandre oss og gjøre oss til bedre mennesker.

Analektene er en beskrivelse av et menneske som strever etter å forstå basert på hva man gjør i hverdagen, hva det betyr å være god. For Konfutse var det å ta seg av de minste detaljene utgangspunktet for å kunne leve et etisk liv; bare i det jordiske livet kunne man oppnå virkelig storhet.

En slik holdning er heller uvanlig innen filosofien. Uansett hvilken filosofisk skole eller filosofisk verk man gjør seg kjent med, er sjansene store for at filosofen straks vil kaste seg over spørsmål som: Har vi en fri vilje? Hva er meningen med livet? Er erfaringen objektiv? Hva er moral?

Men Konfutse hadde den motsatte tanken med sin undervisning. I stedet for å starte med de store filosofiske spørsmålene stilte han dette fundamentale spørsmålet:

Hvordan lever du egentlig livet ditt fra dag til dag?

For Konfutse startet alt med dette spørsmålet, et spørsmål om de aller minste tingene. Og til forskjell fra de store, kompliserte spørsmålene, er dette et som alle kan svare på.

Teksten er et utdrag fra boka «Veien» av Michael Puett. 

0 Tanker om “Hva betyr det å være god?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *