Å holde rommet

Flux Forlag 26.januar 2017 ~ Legg igjen en kommentar

Flux arrangerer ulike grupper og kurs der vi praktiserer dialog, og vi er alltid en eller to moderatorer tilstede. En av moderatorenes oppgaver er å holde rommet. Begrepet høres kanskje rart ut på norsk, på engelsk kalles det ”to hold the space”. Å holde rommet betyr å være villig til å være sammen med en gruppe uten å dømme, uten å gi følelsen av utilstrekkelighet, uten å prøve å fikse eller å påvirke utfallet. Når vi holder rommet for andre mennesker, åpner vi opp, gir ubetinget støtte og dropper all vurdering og kontroll.

Dialog, det å skape mening sammen, er en uvant måte å kommunisere på for mange. Det uvante handler om at målet ikke er å fikse, råde eller veilede, men heller å bygge på det som blir sagt og å utforske våre antakelser. Videre handler dialog om å skape rom for hverandre med pauser, og tørre å se og si ting som kanskje ikke ”passer inn” i samtalen.

Krishnamurti, som straks er aktuell med bok hos oss, mente at menneskene trengte et fundamentalt skifte av hvordan vi jobber med vår bevissthet. Han mente at vi bruker tanken på en begrenset måte, og at den på en eller annen måte må utvides.

Det å bli oppmerksom på flyten av tanker, følelser og den indre tankeprosessen krever trening. Dialogmoderatoren skal gjøre dette mer tilgjengelig i sin rolle ved å holde rommet og å romme det som blir sagt og ikke sagt.

 

Når vi jobber som romholder, gjør vi blant annet dette:

1. Gi folk tillatelse til å stole på egen intuisjon og klokskap

Følg intuitivt det som virker rett, uansett hva slags erfaring du har med temaet det snakkes om.

2. Gi folk bare så mye informasjon som de kan håndtere

Ikke overveld folk med egen kunnskap, selv om det kan være fristende. Gi kun det viktigste av informasjon og la resten komme til etter hvert.

3. Ikke ta fra folk makten

Ikke ta fra folk beslutningsevnen. Det får dem til å føle seg ubrukelige eller inkompetente. Tilby støtte, men uten å kontrollere.

4. Hold ditt eget ego utenfor

Det er lett å tro at andre trenger vår innblanding. Eller vi kan tro at andres ”feil” gir et dårlig bilde av oss selv. Eller vi er overbevist om at uansett hva slags følelser som blir lesset på oss, så handler det om oss isteden for avsender. Dette er en felle vi fort kan gli inn i. Vi kan bli mest opptatt av oss selv. Det tjener ingen. For virkelig å støtte vekst og felles mening, må du holde ditt ego unna og gi rom for at gruppen kan vokse og lære.

5. Gi veiledning og hjelp med ydmykhet og omtanke

En klok romholder vet når man skal la være å veilede (for eksempel når det kan få en person til å føle seg tåpelig og utilstrekkelig) og når man skal gjøre det forsiktig (for eksempel når en person ber om det, eller er for bortkommen til å vite hva du spør etter). Dette er en varsom dans vi må utforske når vi holder rommet for andre mennesker. Vi må erkjenne hvor de føler seg mest sårbare og uskikket, og tilby riktig hjelp uten å skjemme ut noen. Det krever tid og ydmykhet å praktisere dette.

6. Å holde kanten – lage rom som tåler komplekse følelser

Når folk føler at de blir holdt på en grundigere måte enn de er vant til, blir de trygge nok til å slippe komplekse følelser opp til overflaten. Vær forberedt på å holde dette på en mild, støttende, og ikke-dømmende måte. Du skal tåle følelser. Gruppen skal kjenne at noen alltid er der for å tilby styrke og mot. Dette er ikke lett arbeid, og man lærer mer om det gjennom stadig nye utfordrende samtaler. Vi kan ikke gjøre det hvis vi selv er altfor emosjonelle, hvis vi ikke har gjort det arbeidet som trengs for å se inn i vår egen skygge, eller hvis vi ikke har tillit til menneskene vi holder rom for.

7. La dem ta andre beslutninger og ha andre opplevelser enn deg

Å holde rommet er å respektere hver enkelt persons forskjeller, og erkjenne at forskjellene kan føre til valg du ikke ville gjort selv. Et eksempel er valg basert på kulturelle normer du ikke kan forstå ut fra egen erfaring. Når vi holder rommet slipper vi kontroll og vi hedrer forskjeller.

Å holde rommet er ikke noe vi kan mestre over natten, eller noe som kan oppsummeres i en liste med tips. Det er en kompleks praksis som utvikler seg mens vi praktiserer, og det er unikt for hver person og hver situasjon.

Vi vil i 2017 sette opp eget kurs for de som vil lære seg å moderere dialog, og mer informasjon om dette kommer i løpet av våren. Følg med på våre aktivitetssider. 

 

Kilder som er brukt: heatherplett.com

 

Kanskje du også vil lese:

Fengselsdialog – hvor alle lærer og ingen underviser

Dialogen som avslører det som styrer oss

Dialog trenger inn til kjernen

100-årsmålene: Inn med dialog, ut med krangel

Ingen kan skremmes til å bli god

2 Tanker om “Å holde rommet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    1. Hei Brit
      Takk for fin respons.
      Vi vil i løpet av en måneds tid legge ut mer informasjon om kurs. Høyst sannsynlig blir det til høsten, men kanskje allerede sent vår. Meld deg på vårt nyhetsbrev, så vil du få informasjon når det foreligger.