Boknyhet: Om hvilke antakelser vi baserer vårt tankesett på

Flux Forlag 11.august 2016 ~ Legg igjen en kommentar

Høstens første bokutgivelse på Flux Forlag er på vei inn i butikken! Den heter Veien, er skrevet av Michael Puett og Christine Gross-Loh, og handler ved første øyekast om kinesiske filosofer og hvordan de mente mennesket kunne skape et godt liv for seg selv og for samfunnet generelt. Men om vi ser litt under overflaten, så ser vi at den handler om noe mer – den handler om hvilke antakelser vi har basert hele vårt tankesett på.

Veien tar deg med inn i en verden du kanskje ikke er så godt kjent med fra før. Denne verdenen er bygget på noen ganske andre grunnleggende prinsipper enn hva vi kanskje bygger vår virkelighetsforståelse på. Ta for eksempel vår vestlige idé om individet. Dette er i følge forfatterne et nedarvet syn fra den gangen protestantismen kom til Europa, hvor individet ble sett på som en guddommelig gnist og veien til Gud selv: Om vi bare kunne transformere vårt individ til å bli mer lik Gud, ville vi nå vårt fulle potensial. Senere skulle både Nietzsches tanker om übermensch og New Age-teorier påvirke oss til å tro at individets vilje trumfer det kollektive, selv der ideen om Gud ble avskrevet. Vi ble stadig mer adskilte fra helheten i vår søken etter å utvikle individet.

Den kinesiske filosofien ser annerledes på dette. Mindfulnessøvelser som mange av oss kjenner dem i dag, er en forvridd versjon av den opprinnelige buddhistiske øvelsen: Vi skulle ikke styrke individet på denne måten. Isteden var disse øvelsene tenkt til å bryte ned egoet og de falske skillene mellom oss selv og andre.

Dersom den grunnleggende antakelsen om individets guddommelighet fjernes, vil en hel rekke tankestrukturer endre seg. Hvis vi ikke skal “lytte innover” i vår søken etter de store svarene, blir vi nødt til å lytte utover isteden. Om svarene finnes i en uendelig helhet, må vi engasjere oss i samhandling med verden rundt oss. Og det er de små tingene, mente Konfutse, som utgjør livet. Filosofisk sett må vi derfor begynne med de små ritualene og vanene vi har i hverdagen, for det er der vi tilbringer mesteparten av tiden. Dette er hvor vi kan gjøre de virkelig store forandringene – og det uten å begrense oss selv til et fastlåst øyeblikksbilde av hvem og hva vi er.

Det er bare i hverdagen vi kan begynne å skape en virkelig stor verden.

Boken tar også opp andre antakelser vi baserer vår virkelighetsforståelse på, og tilbyr oss nye vinklinger på kjente problemstillinger. Vi lever som om vi eksisterer i en forutsigbar verden med stabile elementer vi kan stole på, sier forfatterne, men er det egentlig sånn det er? Hvis det ikke finnes garantier… Hvorfor er da alle rasjonelle valg basert på at de finnes? Og hvordan kan vi navigere etter magefølelsen, hvis våre falske konsepter om individualitet bare gir oss våre egne, egoistiske ønsker å handle ut fra?

Boken er ventet inn på kontoret på mandag, men du kan allerede nå forhåndsbestille Veien – kinesiske filosofer og læren om et godt liv i Flux’ nettbutikk. 

Er du klar for å utfordre dine antakelser om deg selv og verdenen du lever i? 

 

Kanskje du også vil lese:

Tips til antakelses-jegere

Antakelser – sannheter som blokkerer

Seks tenkehatter – tenkemåte som skaper bedre struktur

Det irrasjonelle arbeidslivet

Er du desillusjonert?

 

0 Tanker om “Boknyhet: Om hvilke antakelser vi baserer vårt tankesett på

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *