Du vet mer enn du vet – bruker du intuisjonen din?

Flux Forlag 8.desember 2016 ~ Legg igjen en kommentar

Har du noen gang bare visst hva som var det riktige å gjøre, kanskje uten å kunne forklare det logisk verken for deg selv eller for noen andre? Da har du kanskje møtt intuisjonen din. Forskning viser, som vi snart skal se, at dette faktisk er et målbart fenomen, men ennå har man ikke fått helt klarhet i hvordan det skjer. Enn så lenge er det altså et lite mysterium.

Det forhindrer likevel ikke at intuisjon kan brukes og øves opp – vi er mange som ikke har den fjerneste idé om hvordan en bil eller en datamaskin fungerer, men det er jo ikke det minste til hinder for at vi bruker dem hver dag likevel!

I dag deler vi et lite utdrag fra Åse Draglands nyeste bok Kroppen snakker – ny viten om kroppsspråket vårt, hvor hun også har viet et kapittel til intuisjon og telepati:

 

Mange mener at intuisjon knytter seg til vår høyre hjernehalvdel, den limbiske hjernen. Intuitive beslutninger baserer seg på valg som oppstår raskt og instinktivt.

Hvorfor skal vi stole på dette? Jo, fordi forskere mener den limbiske hjernen vet svaret lenge før den analytiske delen av hjernen.

De tre hjernedelene hjernestammen (krypdyrhjernen), det limbiske system (den eldre pattedyrhjernen) og hjernebarken (den nyere pattedyrhjernen) er en annen måte å dele inn hjernen på enn vi så i kapittel 10.

Hjernedelene snakker tre ulike språk. Det limbiske systemet snakker følelsenes språk og har å gjøre med tilknytning og sosialt samspill.

I en studie ble forsøkspersoner satt til å spille kort. Målet var å vinne mest mulig penger. Det personene ikke visste, var at spillet var organisert og planlagt fra starten.

Det var to bunker med kort å velge mellom. Den ene var ordnet for å gi store gevinster etterfulgt av store tap, mens den andre bunken var ordnet for å gi små gevinster, men nesten ingen tap. Personene måtte snu cirka femti kort før de mente å ha en anelse om hvilken bunke som var tryggest, og om lag åtte kort før de kunne forklare forskjellen mellom de to bunkene. Men det som var mest fascinerende, var at etter å ha bladd opp bare ti kort i «den farlige bunken», begynte forsøkspersonene å svette i hendene hver gang de skulle ta et kort.

Det var også rundt det tiende kortet at personene begynte å favorisere den trygge kortbunken, uten å være klar over at de gjorde det. Med andre ord, lenge før den analytiske hjernen kunne forklare hva som foregikk, visste den kroppslige intuisjonen hvor det var fare, og ledet personene mot sikkerhet (Bechara 1997).

I en lignende studie har forskere sett på folks evne til å forutsi om det befant seg et bilde bak to ulike forheng. Dette ble gjort på en datamaskin, og akkurat som med kortstudien målte forskerne også forsøkspersonenes fysiologiske responser. Bemerkelsesverdig nok fant de at personenes svettekjertler var i stand til å forutsi bak hvilket forheng bildene befant seg to–tre sekunder før datamaskinen selv hadde bestemt hvilket av de to alternativene den skulle bruke. Personen fulgte ikke alltid hva de svette håndflatene signaliserte, men signalene var nesten alltid riktige (Bem 2011).

[…]

Sheldrake har også interessert seg for telepati og det han kaller telepatifeltet. Telepati som ofte forklares med «følelse over avstand», eller tankeoverføring, innebærer kommunikasjon av våre behov, intensjoner og følelser. I hvilken grad en slik overføring av tanker er mulig, er omstridt.

I Store norske medisinske leksikon står det: «Mange rapporter fra enkeltpersoner taler imidlertid for at tankeoverføring er et reelt fenomen. For eksempel vil de fleste ektefeller kunne fortelle at de ikke sjelden opplever at den andre plutselig kan begynne å snakke om eller ta opp et tema som de selv akkurat tenkte på. Det finnes også mange troverdige rapporter om at en person plutselig kan få en uro knyttet til en annen person som står dem nær, og hvor det viser seg at vedkommende var i nød. Psykoterapeuter som har etablert god kontakt med en pasient, kan oppleve at de plutselig for sitt indre, får konkret informasjon om bestemte forhold som det viser seg at pasienten nettopp tenkte på. Skeptikere hevder at slike fenomener dels skyldes tilfeldigheter, dels at personer som er nært knyttet til hverandre, eller som samarbeider følelsesmessig over tid, kan lære å assosiere ved de samme ytre stimuli eller hendelser, og slik tilsynelatende overføre tanker til hverandre.»

Gjennom en rekke eksperimenter med kjæledyr har Sheldrake sjekket om det han kaller telepatifeltet kan ha noe for seg. Etter hvert har han bygget opp en stor database med mer enn 5000 historier som kan deles inn i ulike kategorier.

Noen dyreeiere mener for eksempel at kattene deres kan sanse når eieren planlegger å ta dem med til veterinæren – før de har gitt noe tegn på dette og før katteburet er tatt fram. Andre forteller at hunden deres vet når den skal ut på tur, selv når de befinner seg i et annet rom og når eieren selv bare så vidt har begynt å tenke tanken om tur. Dette skjer altså utenom rutiner, uten at hunden hører ordet «tur» eller ser at personen gjør seg klar for å gå ut.

Laboratoriestudier utført av parapsykologer har også statistiske bevis for telepati (Radin 1997), men de fleste forsøk har gitt svak effekt. Det siste forklares ofte med at forsøkspersonene har vært fremmede for hverandre, og at telepati er avhengig av nære, sosiale bånd. Rupert Sheldrake trekker analogier til kvantefysikken der to partikler av samme kvante-system kan bli skilt, men likevel opprettholder en mystisk forbindelse. Og der en endring i en separert del av systemet, samtidig påvirker den andre delen.

 

Du kan lese mer om intuisjon, telepati og kroppens kommunikasjon i boken Kroppen snakker – ny viten om kroppsspråket vårt!

Utfordringen vi ønsker å gi deg i dag, er å bruke intuisjonen din – også når for eksempel julegaver skal handles. Man trenger jo ikke alltid henge med på den store kjøpsfesten hvor mange ser ut til å kjøpe noe bare for å kjøpe noe. Den beste gaven er tross alt noe som viser at du kjenner mottageren, og at du forstår hva han eller hun trenger eller ønsker seg på et dypere nivå.

Kanskje du kan prøve å “koble deg på” de du er glad i i kveld, og se om du får noen gode, intuitive ideer til hva du skal gi dem, før du går i butikken? Skap deg et stille rom, ro ned kropp og tanker med en kopp te eller litt meditasjon, finn frem ark og papir og lukk øynene mens du ser for deg en du vil gi en gave til, og kjenn godt etter. Hva ønsker han seg egentlig?

 

Kanskje du også vil lese:

Sammenfiltrede sinn og telepati – er det mulig?

– Vi trenger en mer åpen vitenskap

Er sinn og bevissthet begrenset til hjernen?

En utvidet virkelighetsforståelse

Vil du bli med å reparere virkeligheten?

 

0 Tanker om “Du vet mer enn du vet – bruker du intuisjonen din?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *