Ville du stemt på PerKleppe31?

Flux Forlag 9.september 2019 ~ Legg igjen en kommentar

fra Grisen som ville bli spist av Julian Baggini

I gamle dager var politikere mennesker som ikke hadde minste peiling på økonomi! Og likevel tok de viktige avgjørelser om skatter og lignende. Verden gikk litt framover da det ble opprettet banker som fikk ansvar for å regulere renten. Men det store gjennombruddet kom da datamaskiner ble i stand til å styre økonomien. Klassikeren PerKleppe4, for eksempel, styrte Norges økonomi i over 20 år med jevnt god vekst, uten børskrakk, og med lav arbeidsløshet.

Derfor er det ikke overraskende at en datamaskin ligger godt an til å bli landets nye statsminister. PerKleppe31, som kandidaten heter, vil kunne regne ut resultater for en lang rekke ulike politiske strategier og hva de vil føre til for befolkningens samlede lykke. Tilhengerne hevder nå kan det endelig bli slutt på den tid da menneskene driver med politikk. Og siden datamaskiner ikke har noen svin på skogen, hevder de at PerKleppe31 helt sikkert vil styre landet bedre enn noen har gjort tidligere. Så langt har verken Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet funnet noe skikkelig godt motargument.

De fleste skremmes nok av ideen om at datamaskiner skal styre politikken og livene våre. Men faktum er at vi i praksis stoler på datamaskiner hele tiden. De tar vare på pengene våre og mange stoler mer på en minibank enn på en bankansatt. De styrer det meste av togtrafikken og fly styres av menneskehånd stort sett bare når de letter og lander. (Autopiloten kunne godt ha tatt seg av dette også, hvis bare passasjerene hadde vent seg til tanken). Ideen om at datamaskiner styrer økonomien er derfor ikke fri fantasi. Allerede i dag er jo de fleste økonomer helt avhengige av datautregninger og -prognoser. Er det virkelig så stor forskjell på en avgjørelse basert på informasjon skaffet til veie av datamaskiner og det å overlate hele avgjørelsen til datamaskinen?

Kan datamaskiner fullstendig erstatte politikere? Dette er en adskillig mer radikal idé, og det er den PerKleppe31 går til valg på. Hvis en datamaskin kan regne ut hvilke følger en bestemt politisk strategi får for samfunnets velferd, hvorfor kan den ikke rett og slett ta de avgjørelser og iverksette de tiltak som den vet er best for oss?

Mennesket lar seg likevel ikke erstatte så lett. Problemet er at datamaskiner må bli fortalt hva de skal jobbe mot. Og politikk handler ikke bare om å gjøre folk lykkelige. Vi må for eksempel bli enige om hvilken grad av ulikhet vi skal akseptere. En bestemt politisk strategi gir for eksempel mer velferd totalt sett, men da med den forutsetning at 5 prosent av befolkningen neglisjeres fullstendig. Godtar vi det? Vi vil trolig fortrekke et samfunn med litt mindre velferd totalt sett, hvis det betyr at ingen eller færre mennesker lever under umenneskelige forhold.

Datamaskinen kan ikke vurdere to slike alternativer opp mot hverandre. Dessuten vil trolig resultatet vi streber etter å oppnå, være avhengig av situasjonen. For eksempel blir vi gjerne mer oppsatt på å utrydde fattigdom i et samfunn jo rikere samfunnet som helhet blir. Og jo rikere vi blir, desto mer oppsatt blir vi kanskje også på å prøve å hjelpe fattige land.

Så fortell PerKleppe31 hva vi ønsker! Men det løser ikke problemet. Et demokratisk samfunn bør ikke bare følge flertallets vilje. Det bør også gi rom for mindretallets røst.

En vakker dag, om ikke altfor lenge, er kanskje datamaskiner i stand til å styre økonomien bedre enn vi mennesker gjør. De kan kanskje til og med være ansvarlige for drift av offentlige tjenester. Men det er vanskelig å se hvordan en datamaskin kan være i stand til å vurdere hva som er best for oss mennesker og dermed overta hele politikken. Jeg tror ikke jeg ville stemt på PerKleppe31.

Kjenner du deg igjen i disse tankene? Da vil du kanskje like disse bøkene:
«Penger og sjel»
«Om å praktisere fred i en krigersk verden»
«Løsningen er grønn» 

0 Tanker om “Ville du stemt på PerKleppe31?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *