Dialog i praksis høst 2019

Dato: 11-09-2019

Hvordan praktisere dialog?

Obs! Du må sende mail til flux@flux.no for påmelding for dette arrangementet.

Flux arrangerer Dialog i praksis hvert halvår. Gjennom fire kvelder møtes den samme gruppen for å praktisere dialog. Flux er opptatt av dialog som form, og innholdet er i utgangspunktet underordnet. Likevel er vår erfaring at formen sørger for at innholdet blir stimulerende, interessant, aktuelt og meningsfullt. Det er ingen krav til forhåndskunnskap, og samtalene dreier seg ofte rundt allmennmenneskelige tema. 

Kveldene starter med kort introduksjon til de dialogiske ferdighetene Lytte, Møte, Utsette og Uttrykke. Det meste av tiden  praktiserer vi dialog. Vi vektlegger at i dialogen er alle likeverdige, og at alle sitter på en del av sannheten. Gjennom alles unike bidrag, gir disse kveldene ny forståelse rundt det aktuelle temaet. Man ser nye perspektiver, samtidig som man tydeligere kan se eget perspektiv.  

Førstemann til mølla prinsippet, maks antall 12 stk.

Høsten 2019 arrangerer Flux Dialog i praksis følgende datoer:

11. september

9. oktober

6. november

4. desember

Kveldene ledes av Trine-Line Biong og varer fra kl 18:30 - 21:00. 

Lett servering (te/ kaffe, samt kjeks, nøtter eller tilsvarende) er inkludert i prisen. 

Begrepet dialog blir brukt av mange, og definert ulikt. Her finner du mer om David Bohm sin forståelse av dialog-begrepet, som Flux bygger videre på. I boken Dialog - en praktisk veileder kan du lese mer om hvordan fasilitere gode dialoger. 

 

 

Tid: kl. 18:30 - 21:00
Pris: 2000,00 kr
Sted: Odinsgate 32