Dialog i praksis – Trenger vi feminisme?

Dato: 24-01-2019

Dialog i praksis starter en ny sesong, med fire kvelder om det overordnede temaet “feminisme”, våren 2019. 

Store norske leksikon definerer feminisme som en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler om frihet, likestilling og rettferdighet for begge kjønn, men det finnes flere tolkninger og oppfatninger om hva dette begrepet innebærer. Mange har en bestemt mening om hva feminisme er og hvilke roller vi alle har i samfunnet. Men er det egentlig sånn? Og kan/bør det endres? Vi søker ikke fakta for å danne oss en mening, men for å underbygge oppfatninger vi allerede har. Vi vil ofte ikke utfordre vår egen tankegang.

Flux ønsker å ta utgangspunkt i at feminisme er en bevegelse for likeverd i samfunnet, både for menn og kvinner. Det handler ikke om å måtte være like, men om å ha muligheten til likeverd.

Vi oppfordrer både menn og kvinner til å melde seg på. Dette er en unik sjanse til å ha en dialog rundt et tema med mange forskjellige meninger og oppfatninger, i et fasilitert dialogisk miljø.

I Dialog i praksis grupper kommer folk sammen og snakker om temaer som både kan være forhåndsbestemt eller foreslått av gruppen selv. Denne våren er overordnet tema gitt: Trenger vi feminisme? Det er tid til å gå dypere inn i et tema. Vi er ikke ute etter svar, men etter å åpne for nye perspektiver. 

Det dialogiske rommet åpner mot fremtiden ved å lytte, løfte, åpne, løse. Det kan begynne med et både-og, eller bare med å lytte - litt dypere. Hva finnes mellom ordene? Spørsmålet kan være viktigere enn svaret. Stillheten viktigere enn støyen. Usikkerheten viktigere enn sikkerheten.

Det er ingen grunn til å tro at dette er enkelt og glatt. Snuble kan vi gjøre over alt, ikke minst i nye landskaper, men vi trenger å utvide perspektivene om kommunikasjon, for så å bruke det til beste for oss selv og omgivelsene.

Antall plasser er begrenset til 12 personer.

Dialoggruppen er ledet av: Trine-Line Biong og Christian Valentiner 

Tid: 24. januar, 21. februar, 14. mars og 4. april, kl. 18.30 - 21.00
Sted:
Odinsgate 32, 0260 Oslo (Flux Forlag)

Meld deg på ved å sende mail til flux@flux.no

Pris: kr 2000,- (inkluderer 2 bøker som deles ut ved første møte)
Påmelding: Her gjelder førstemann til mølla prinsippet. Påmeldingsfrist er 11. januar.

Dialog er en kollektiv observasjon av hvordan skjulte verdier og intensjoner kan styre oppførselen vår, og hvordan ubemerkede kulturelle ulikheter kan kolliderer uten at vi skjønner hva som skjer. 

Tid: kl. 18:30 - 21:00
Pris: 2000,00 kr
Sted: Flux Forlag