Fasilitatorkurs i Dialog

Å skape et dialogisk rom
Dato: 23-09-2017

Lær å fasilitere en dialog

Flux har arrangert en rekke ulike dialogkurs siden 2009. Målgruppen for kursene er alle som ønsker å utvikle egne dialogiske ferdigheter. Høsten 2017 arrangerer vi for første gang et kurs der du kan lære deg å skape rammene for, og holde, en dialog. Gjennom denne kursrekken blir du en dialogfasilitator.

Mange av oss har et sterkt ønske om å gjøre fremtiden mer meningsfull. Vi ønsker oss en verden som er god for flest mulig mennesker. Men på mange måter mangler vi evnen til å ivareta og utvikle undringen, og evnen til å stille de viktige spørsmålene. Det kan være vanskelig for oss å ta oss tid til å se på mulighetene vi har – både som enkeltmennesker og som samfunn. Flux sin erfaring er at dialog kan støtte oss i disse viktige prosessene.

I dette kurset vil vi ta utgangspunkt i grunnleggende dialogiske ferdigheter, og utforske hvordan vi kan bruke disse. Videre vil du lære hvordan du kan fasilitere en dialog. Kurset vil utfordre vanlige tankemønstre og inspirere deg til å bruke den nye lærdommen. I neste omgang kan du være den som er med på å skape nye tankemønstre gjennom dialog.

Innhold

Selve kurset vil fokusere på hvordan man skaper, holder, leser og beveger dialogen. Disse fire elementene er sentrale for fasilitering av god dialog. Vi vil blant annet jobbe med å utforske spørsmålene:

  • Hvordan skaper og opprettholder jeg gode rammer for dialog?
  • Hvem er jeg som fasilitator? Og hvordan påvirker jeg rommet selv?
  • Hvordan leser jeg stemningen eller energien i et rom? Og hva skal til for eventuelt å påvirke dette subtile som påvirker så mye?
  • Hvordan formulerer man spørsmål som skaper liv? Og hvorfor er dette viktig?
  • Hvordan gjør jeg alt dette til “mitt eget”?

Det er en fordel om du har en intensjon om å fasilitere egne dialoger og/eller starte egen dialoggruppe.

Kurset består av to hele dager med erfaringsbasert læring om fasilitering av dialog. Deretter møtes vi over tre oppfølgingskvelder. Det blir praktiske oppgaver mellom samlingene. 

Når du har gått dette kurset, kan du bli invitert til å være med-fasilitator på Flux sine dialogaktiviteter.

Praktisk

Kursdatoer: 23. og 24. september 10:00-18:00

Oppfølgingskvelder:

17. oktober kl 18:30-21:00

14. november kl 18:30-21.00  

5. desember kl. 18:30-21:00

Det er et begrenset antall plasser og kurset vil fylles etter førstemann til mølla prinsippet. 

Pris: 5.200 (prisen inkluderer tre bøker som er anbefalt lesing).

Lett servering (te/kaffe, samt kjeks, nøtter eller tilsvarende) er inkludert i prisen. Lunsj på helgekurset er for egen regning og kan medbringes eller kjøpes på en av mange hyggelige kaféer i området.

Kurset ledes av Trine-Line Biong og Christian Valentiner. Biong og Valentiner har jobbet med dialog siden 2009. De fasiliterer dialog for organisasjoner, bedrifter, privatpersoner og fengsler. De samarbeider tett med erfarne dialogfasilitatorer i England, og de er involvert i etableringsfasen av et europeisk nettverk for mennesker som jobber profesjonelt med dialog. Videre er begge involvert i forlaget Flux som har gitt ut, og fortsetter å gi ut, sentrale dialog-titler.

Begrepet dialog blir brukt av mange, og definert ulikt. Her finner du mer om David Bohm sin forståelse av dialog-begrepet, som Flux bygger videre på. I boken Dialog - en praktisk veileder kan du lese mer om hvordan fasilitere gode dialoger. 

Tid: kl. 10:00 - 18:00
Pris: 5200,00 kr
Sted: Odinsgate 32