Hva er det gode liv?

Dialog i praksis vår 2018
Dato: 30-01-2018

Flux arrangerer Dialog i praksis hvert halvår. Gjennom fire kvelder møtes den samme gruppen for å praktisere dialog. Våren 2018 er temaet Det gode liv. Finnes det? Hva er det? Hvordan fungerer det? Hvordan kan vi løse opp i fordommer og ubevisste antakelser? Er det mulig å tenke seg Det gode liv for alle?

Gruppen vil følge disse kriteriene:

  • Dialogisk metode – du går inn med interesse for dialog og vil utvikle ny innsikt.
  • Samme gruppe møtes fem ganger frem til sommeren. 
  • Samme tema hver gang, men forskjellige innfallsvinkler. Kort introduksjon hver gang. En gjest kommer i løpet av programmet og vil bidra til dialogen vi utvikler. (Gjesten blir introdusert når programmet starter).
  • I prisen er det inkludert kaffe/te og forfriskninger + bokpakke fra Flux med stoff som inspirerer til ny tenkning.

 

Flux er opptatt av dialog som form, og innholdet er i utgangspunktet underordnet. Likevel er vår erfaring at formen sørger for at innholdet blir stimulerende, interessant, aktuelt og meningsfullt. Det er ingen krav til forhåndskunnskap.

Kveldene starter med kort introduksjon til de dialogiske ferdighetene Lytte, Møte, Utsette og Uttrykke. Det meste av tiden  praktiserer vi dialog. Vi vektlegger at i dialogen er alle likeverdige, og at alle sitter på en del av sannheten. Gjennom alles unike bidrag, gir disse kveldene ny forståelse rundt det aktuelle temaet. Man ser nye perspektiver, samtidig som man tydeligere kan se eget perspektiv.  

Førstemann til mølla prinsippet. Påmelding til flux@flux eller via deltaker.no

Det er også inkludert en bokpakke på to bøker fra Flux.

Våren 2018 arrangerer Flux Dialog i praksis følgende datoer: 30. januar, 27.februar,27.mars og 24.april 

Tid: kl. 18:30 - 21:00
Pris: 2200,00 kr
Sted: Odinsgate 32