Vitenskapen – begrenset av dogmer?

Hvordan skal vi forstå naturvitenskapen? Og hva er grensene for vitenskap?
Dato: 07-02-2017

Hvor går naturvitenskapens grenser? 

Flux er mer enn et forlag, og en av aktivitetene vi tilbyr denne våren er et Flux Semester rundt temaet vitenskap. Gjennom et Flux Semester møtes samme gruppe fire kvelder for dialog rundt et forhåndsbestemt tema. Denne våren skal vi fordype oss i vitenskapen - først og fremst naturvitenskapen- og vitenskapens grenser. Kan vitenskapen si noe om alle fenomener? Kan vitenskapen si oss noe om Gud? Om mentale krefter?

De fire kveldene dette vårsemesteret  tar utgangspunkt i en av våre nyeste bøker: Viten og Uviten.  Boken er basert på en skriftlig dialog mellom Rupert Sheldrake (forfatter av Vitenskapens vrangforestilling) og Michael Shermer. 

Vitenskapen har tradisjonelt sett universet som livløs materie i meningsløst rom, en forestilling som på mange måter har bidratt til uhemmet materialisme. Og ofte gir vitenskapen inntrykk av å ha svar på det meste, og at det som gjenstår vil dukke opp et sted rundt hjørnet. Er vitenskapen fri for dogmer? Bør den, eller kan den, gi mening til tilværelsen?

Henrik Tschudi og Trine-Line Biong er moderatorer.

Program: 

7. Februar Vitenskap og religion – likt og ulikt

7. Mars      Vitenskap og metode – forutsetninger og begrensninger

 4. April     Vitenskap og bevissthet – hvilken virkelighet møter vi?

 2. Mai        Vitenskapens formål – fremtid med mennesker eller roboter?

Litt om Flux dialogprogram: Den samme gruppen møtes gjennom flere kvelder over et semester. En forfatter eller representant for forlaget gir retning til innholdet, mens en eller to moderatorer fra Flux stab bidrar til dialogisk samtaleform. På den måten ser vi for oss nye perspektiver som kan stimulere og inspirere til deltakernes fremtidige tenkning og arbeid, uavhengig av yrkes- og erfaringsbakgrunn.

 

Tid: kl. 18:30 - 21:00
Pris: 2400,00 kr
Sted: Odinsgate 32