Masterclass i dialog

Dialogkurs med Glenna Gerard og Linda Ellinor
Dato: 22-09-2018

Enestående mulighet! Første gang Linda Ellinor og Glenna Gerard kommer til Norge.

Dialog viser hvordan vi kan skape og bruke en kollektiv visdom, som er avgjørende for en høyt fungerende arbeidsplass.

Kurset The world needs dialogue holdes av Linda Ellinor og Glenna Gerard som er grunnleggerne av konsulentfirmaet The Dialogue Group og forfattere av boken Dialog - ledelse og samspill som kommer på Flux forlag i september 2018.

Vi lever i en stadig mer sammenfiltret verden som ikke desto mindre kjennetegnes av splittelse, polarisering og økte motsetninger. Dermed blir det påtrengende å lære å respektere hverandre, anerkjenne ulikheter og innse at vi er gjensidig avhengige av hverandre. Mer enn noensinne trenger vi dialogen som verktøy. Dette kurset vil bidra til å vise hvordan dialog kan endre måten vi jobber og tenker på, både for enkeltpersoner, relasjoner og organisasjoner. Kursholderne vil jobbe med å utvikle kompetanse rundt dialogiske prinsipper, og hvordan vi kommuniserer med omverdenen. Det vil bygge bevissthet rundt fundamentale ferdigheter vi trenger for å møte hverandre likeverdig og for å løse utfordringer på en varig og effektiv måte.

Kurset vil blant annet inkludere:

  • Øvelser som vil utvikle ferdigheter for god dialog, og hvordan vi kommuniserer med omverdenen.
  • Å bygge bevissthet rundt samarbeid fra et systemhelhetlig perspektiv.
  • Å kultivere det å anerkjenne ulikheter.
  • Se helhet og skape gode relasjoner.
  • Dialog-økter, med tid til refleksjon på slutten.

Ellinor og Gerard vil med praktisk refleksjon, klare prinsipper og øvelser vise hvordan vi kan bidra til å bringe verdien av dialog inn i samtalene våre på arbeid såvel som i vårt privatliv.

Å integrere dialogens prinsipper inn i enhver gruppe kan hjelpe med å:

  • Skape og beholde partnerskap som fremmer følelsen av felleskap og felles ansvar.
  • Utvikle ferdigheter som bygger tilliten man trenger for å overvinne hinder som blokkerer kreativitet og læring.
  • Håndtere og løse gjentagende problemer.
  • Gjenoppdage gleden, meningen og motivasjonen i å snakke sammen.

Den gode dialogen, profesjonalisert gjennom erfaring og engasjement, legger til rette for dypere innsikt, bedre felles forståelse, mer meningsfylt kommunikasjon og dermed et bedre liv på tvers av all verdens ulikheter. Det er sesong for dialog!

Praktisk info: To-dagers kurs den 22. og 23. september i våre lokaler i Odins gate 32 i Oslo fra klokken 10.00 til 17.00 begge dager.

 kr. 4.450,- for kurset begge dagene, inkludert lunsj begge dager og boken "Ledelse og Samspill med Dialog" til en verdi av kr. 549,-.  

NB: Kurset holdes på engelsk og er åpent for alle. Det kreves ikke erfaring med dialog fra før. Førstemann til mølla prinsippet gjelder da det er et tak på 16 personer.

Påmelding til dette arrangementet skjer ved å trykke "påmelding" og følge instruksjonene.

Les mer om Linda Ellinor her og om Glenna Gerard her.

Tid: kl. 10:00 - 17:00
Pris: 4450,00 kr
Sted: Flux Forlag