Finn de bakenforliggende følelsene

16-09-2019

Psykoterapeut Astri Hognestad ber oss undersøke hvilke indre bilder eller forestillinger som styrer oss.


Noen relasjoner preges av at en av partene lever ut sine skyggesider. Det vil si at de styres av ubevisste reaksjonsmønstre som har røtter langt tilbake i livet. Det kan for eksempel være at den ene «alltid har rett» eller i mange sammenhenger viser en nedlatende holdning og alltid definerer og kritiserer den andre.

En av partene kan også komme til å påta seg skyld for alle uoverensstemmelser og på den måten bli et offer. En offerholdning kan være forvirrende og provoserende for den andre og kan oppleves som et middel for å få oppmerksomhet og kanskje også for få viljen sin. Det kan være et uttrykk for manipulasjon.

Slike mer eller mindre ubevisste reaksjonsmønstre preger dessverre en del forhold i større eller mindre grad. Mennesker som bryter ut av religiøse og politiske grupper, forteller om lignende erfaringer. Noen blir offer for andres forestillinger om å «redde verden», om å «frelse andre», om å være «utvalgt» og så videre. Andre skaper sammenhenger der de bruker barn – og voksne – for egen tilfredsstillelses skyld, for å føle seg betydningsfulle.

Vi finner alle grader og nyanser av handlinger basert på ubevisste eller ikke-anerkjente følelser. Slike følelser kommer også til uttrykk i våre holdninger til oss selv og andre mennesker. Reaksjoner i form av nedvurdering, mangel på respons, taushet, kritikk, belæring eller avvisning kommer først og stenger for den underliggende følelsen som kan være misunnelse, sårhet, mindreverdsfølelse, fortvilelse, skam.

Mange konflikter henger sammen med en slik mekanisme og underliggende ubevisste følelser. Men disse følelsene inneholder kimen til endring og kan føre til modning hvis de bli akseptert og bearbeidet. Vi trenger å bli sett og respektert for å lære å kjenne på de bakenforliggende, opprinnelige følelsene. Da kan de bli en kilde til vekst. Det er bevisstgjøring. Mange mennesker trenger hjelp i en slik prosess. Det er ofte for krevende å gå den veien alene.

Vi kan alle forsøke å spørre oss selv hvilke indre bilder eller forestillinger som styrer oss. Nettopp fordi disse er ubevisste, klarer vi som regel ikke å svare på det. Vi må oppdage dem. Og vi oppdager dem når vi kommer i konflikt med andre mennesker og er i stand til å kjenne hvilke følelser som rører seg i oss. Det krever mye mot fordi det er knyttet skam til å «bli avslørt», enten av oss selv eller hvis andre forteller hva de tror egentlig rører seg i oss.

Les mer om boken «Følelser – vårt indre navigasjonssystem», som teksten er hentet fra.

 

 

0 Tanker om “Finn de bakenforliggende følelsene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *