Flux går i fengsel

17-06-2015

Flux har lenge vært opptatt av dialog, å skape mening sammen isteden for å sloss med ord. Nå vil vi finne ut hva dialogformen kan utrette i fengsel.

Flux forlag skal samarbeide med kultur- og fritidsavdelingen ved Oslo fengsel. Målgruppen er innsatte i varetekt. Gjennom ti uker vil Flux møte innsatte for å ha samtaler i dialogisk form. Målet er mer refleksjon og få satt ord på følelser. Ikke minst, å løse opp i gammel mønstertenkning. Alle må til et visst punkt bidra. Det gjelder også ansatte som holder vakt. Det vil også være gjestedeltagere, en til to sivile per gang. Ingen deltaker er viktigere enn noen annen.

fengselsdialogBilde

Tidligere har Flux hatt dialogsamlinger med en helt annen gruppe mennesker, som frivillig søker etter den gode samtalen som kan løfte og skape nye perspektiver.

Dialogisk metode er en holdning til mennesker og verden. Dialog kan gi grobunn for en annen oppførsel. I fengselsdialogen kan tema blant annet være etiske problemstillinger, dilemmaer, sorg, frihet og ufrihet. Prosjektet starter i august og vil ha en samling hver uke over ti uker.

Inspirasjon er også hentet fra prosjektet Prison Dialogue, ledet av Peter Garrett. Dette tiltaket har foregått i England siden 1993. Viktige element i dialogen er gjensidig velvilje, åpenhet, nysgjerrighet og samarbeid. Ingen har monopol på sannheten.

– Det handler om å reflektere over egne tanker, og snakke sammen uten å dømme hverandre, sier Trine-Line Biong i Flux.

– Ut fra det, kan noe skje. Det kan bidra til å rehabilitere mennesker og samfunn. Mye kommunikasjon handler om at noen «vet bedre» og skal belære andre. Det fratar mennesker muligheten til å kunne tenke selv. Skal innsatte rehabiliteres, kan vi ikke gi dem rollen som underdanige. Vi må se på dem som hele mennesker med egne ressurser.

Siden 2009 har Flux holdt kurs i dialogiske ferdigheter.

Fengseldialog har fått økonomisk støtte fra Astri Bruns Kreative Fond, Malling & Co, HBT Support AS og Oslo fengsel.

Tanker om “Flux går i fengsel

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *