Det går an å åpne bevisstheten

17-10-2016

Noen mennesker har opplevd å være forbundet med en større bevissthet. Rupert Sheldrake mener vitenskapen må ta dette på alvor, og gi slipp på materialisme som ideologi.

viten-og-uviten-signatur

Rupert Sheldrake er biokjemiker og forsker i grenseland mellom biologi og parapsykologi. I boken «Viten og uviten» diskuterer han vitenskap, Gud og paranormale fenomener med vitenskapshistoriker Michael Shermer. Her er de to dypt uenige. Les ett av Sheldrakes innlegg fra boken:


Kjære Michael,

Vår mest grunnleggende uenighet dreier seg om bevissthet utover det menneskelige nivå. Som materialist og ateist ser du på denne muligheten som ikke-eksisterende eller i alle fall høyst usannsynlig, med mindre den skriver seg fra en utenomjordisk intelligens og en sivilisasjon med teknologi som er langt mer avansert enn vår egen.

Opp gjennom menneskenes historie finnes det noen som har forbundet seg med sfærer av bevissthet som går bortenfor det menneskelige nivå, og mange gjør det også i dag. Noen har spontane mystiske opplevelser; noen har åpnet bevisstheten ved bruk av psykedeliske substanser; andre har opplevd forbindelse med Gud eller helgener eller engler eller forfedre. Noen knytter seg til den åndelige verden gjennom bønn, andre gjennom meditasjon, atter andre via andre metoder.

Åndelige tradisjoner generelt, og religioner spesielt, ble ikke tuftet på irrasjonelle innfall, eller på blind tro, eller på dogmer, eller frykt. De oppstod fra bevissthetstilstander som går bortenfor hverdagslige erfaringer. Shamaner, indiske rishier, Buddha, jødiske profeter, Jesus og Muhammed talte alle ut fra sin direkte opplevelse av å være forbundet med en større bevissthet.

En person som ble døpt i elven Jordan, ville, om han eller hun ble holdt under lenge nok, ha hatt en nær-døden-opplevelse ved drukning. Med andre ord kan dåp ved total nedsenkning i vann ha vært en enkel, rask og effektiv metode for bevisst fremkalt nær-døden-opplevelse.

Er du svoren tilhenger av det materialistiske verdensbildet, blir det en trosartikkel at bevissthet er begrenset til hjernen, og at den ikke kan knyttes opp mot en større strøm av bevissthet i universet. Ateister kan være redde for å gi slipp på materialismen, fordi de frykter at religionen skal komme tilbake på arenaen og utløse en tsunami av overtro. Men denne frykten er overdrevet. Ateister kan bevege seg bortenfor materialismen og likevel forbli ateister. Et eksempel på dette er den fremstående amerikanske filosofen Thomas Nagel, som i sin siste bok, «Mind And Cosmos» avviser materialismen. Han tenker seg at det finnes aspekter ved bevissthet i hele den naturlige verden. Han argumenterer også for at evolusjonen har en hensikt. Men han forblir ateist.

Jeg tror vi begge kan enes om at mye religion er kulturelt betinget og underlagt menneskelige begrensninger. Du ser kanskje dette som nok en grunn til å avvise religion, men jeg ser det ikke slik. Kjernen i all religion er følelsen av å være forbundet med en dypere væren, eller Guds sinn, eller ultimat bevissthet. Når disse opplevelsene skal snakkes om og fortolkes, filtreres de gjennom språk og kulturelle tradisjoner og ender uunngåelig opp med ulike begrensninger. Det finnes mange veier til Gud, eller til den ultimate virkeligheten, og de har alle sine styrker og svakheter.

Jeg ser troen på Gud og vitenskapelig praksis som komplementære, ikke som motsigende. Konflikter oppstår som resultat av dogmer på begge sider. På begge sider finnes det noen som ser ut til å nyte kampen for kampens skyld. Heldigvis er vitenskapen selv i bevegelse bort fra materialistiske dogmer, og nye muligheter for dialog mellom vitenskap og religiøse tradisjoner er i ferd med å åpne seg.

Teksten er et redigert utdrag fra boken «Viten og uviten». Der kan du lese Michael Shermers svar til Sheldrake, og mange flere diskusjoner mellom de to.

sheldrake-shermer

0 Tanker om “Det går an å åpne bevisstheten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *