Har universet en mor?

02-03-2020

Jo dypere våre nye, kraftige instrumenter søker inn i universet, jo flere mysterier avdekker de, skriver Ervin Laszlo (fra boken «Revolusjon i vitenskapen»).

Disse mysterier har stort sett ett trekk felles: de forteller om en enestående koherens tvers igjennom alt vi kjenner som tid og rom.

Vi kan ikke lenger se universet som en tilfeldig ansamling av materie, vilkårlig klumpet sammen til galakser, stjerner og planeter. Universet er et selvstendig, integrert og voksende system. Men hva gjør kosmos koherent over astronomiske avstander, selv utenfor lysstrålers rekkevidde? Dette er et mysterium i forhold til standardmodellen, det vil si big bang teorien om universet.

Det er verdt å huske at bare fire prosent av ‘stoffet’ i kosmos består av materie som lages av partikler som kopler seg til atomer som kopler seg til molekyler som også kan kombineres til celler og vev i organismer som igjen kan kople seg sammen til økologiske systemer.

Tanken om at alt som finnes i kosmos er materie i klassisk form og at all materie ble dannet i big bang og før eller senere vil forsvinne i svarte hull og kollapse eller oppløses på annen måte, var en formidabel feiltagelse. Og troen på at bare vi får vite hvordan materien oppfører seg, vet vi alt! – en tro som deles av klassisk fysikk og marxistisk ideologi – var særdeles pretensiøs. Slike synspunkter er definitivt avleggs.

Universet er fylt av ting som klassiske vitenskapsmenn, ingeniører og marxister aldri har tenkt på. Og mye av dette er merkeligere enn science fiction-forfattere noen gang klarte å forestille seg. Men det mest forbløffende ved denne verden er ikke bare at materien ikke er grunnleggende. Det virkelig fornyende er at alt blir aktivt og gjensidig informert – bokstavelig talt inn-formert – av alt annet.

Det finnes velbegrunnede kosmologier som forteller oss at vårt univers ikke er det eneste universet. Vi snakker da om et meta-univers eller Metavers som ikke ble skapt i det ‘bang’ som satte i gang vårt univers (et bang som da bare var én av mange eksplosjoner og ikke lenger kvalifiserer til adjektivet ‘big’). Heller ikke vil universet opphøre når materien fra dette bang forsvinner i en kollaps eller gjennom det siste svarte hullet.

Energihavet som underligger all materie i universet oppstod ikke med det bang som frembrakte vårt univers, heller ikke vil det forsvinne sammen med materien fra den eksplosjonen. Energiene bak kosmos var der før materiens partikler dukket opp, og de vil høyst sannsynlig være der etter at disse partiklene og alt som er laget av dem, forsvinner.

Den innsikt som åpner seg er at et større univers eksisterte før fødselen av vårt univers og at dette større universet vil fortsette å eksistere. Dette kanskje uendelige Metaverset er mor til vårt univers, og til alle andre lokale universer.

Les mer om boken «Revolusjon i vitenskapen» av Ervin Laszlo, som teksten er hentet fra. 

0 Tanker om “Har universet en mor?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *