Bevissthet i kosmos

Bevissthet – et mysterium og en utfordring for vitenskapen. Vi kan kanskje være enige om at bevissthet er sentralt for refleksjon, meta-perspektiv, analyser og forståelse. Men hvor skal vi plassere den? Er bevissthet en grunnleggende byggestein i kosmos?

For den klassiske Fluxer
For den klassiske Fluxer
Bevissthet er et kjernetema for Flux. Hva er bevissthet?

Ny bok fra populære Sheldrake

Rupert Sheldrake i dialog med Michael Shermer om vitenskapens grenser. Hva kan vitenskapen si om Gud og mentale krefter?

For den vitenskapsinteresserte
For den vitenskapsinteresserte
Hvor går vitenskapens grenser? Er vitenskapen begrenset til det materielle?

Kinesisk visdom

Å «finne seg selv» og «holde seg til planen» er sentralt vestlig tankegods. Forfatterne viser oss at dette ikke nødvendigvis er klokt. Troen på «vårt sanne jeg» kan begrense utviklingen av vårt egentlige potensial. Vi må aktivt engasjere oss i verden, og justere planene etter hvert som verden og livet endrer seg.

For filosofen
For filosofen
Kinesiske filosofer utfordrer oss til å tenke nytt om leveregler i det moderne samfunn.

Nyheter

Bestselgere

Flux anbefaler