Ni trinn for å bygge et univers

02-03-2020

Hva må til for et skape en univers som vårt? Duane Elgin gir deg oppskriften, fra boken «Det levende universet».

Noe av det mest slående er den utrolige nøyaktigheten som preger sammensetningen. En ekstrem finjustering av en lang rekke nøkkelfaktorer er avgjørende; selv mikroskopiske variasjoner ville ha sørget for at det ikke ble noe univers i det hele tatt.

Så hva skal til for å bygge og opprettholde et univers som vårt eget? Tenk deg at du er kjent for din dyktighet og dine skapende evner og at moderuniverset sier til deg: «Jeg liker det du gjør. Har du lyst til å bygge et univers? Tenk over det.» Så får du ni krav til design og konstruksjon. Dermed kan du sette fantasien i sving og forberede deg til oppgaven.

1) Du må skape et gjennomsiktig felt med en usynlig struktur kalt geometri som kan holde alt på plass i tid og rom. Plasser universet i dette feltet og sørg for at den dimensjonale geometrien vil fungere over en avstand på billioner av kilometer og en periode på mange milliarder år.

2) Du kan ikke skape universet ditt ut fra noe synlig. Du må bygge ut fra en gjennomsiktig livskraft.

3) I stedet for å la universet fremstå fikst og ferdig, må du bygge slik at det utvider seg fra et område som er mindre enn et knappenålshode og vokser til å romme hundre milliarder galakser, hver med hundre milliarder stjerner eller mer.

4) Design materie. Ta for eksempel skyer av energi som er nesten bare tomt rom, og la dem spinne rundt seg selv et par billioner ganger i sekundet slik at de kan fremtre som stabile former. Til tross for en fullstendig dynamisk natur, vil virvlene gi inntrykk av noe solid.

5) Design rom. Tomhet eller fravær av materie er ikke nok: Du må kontinuerlig gjenskape rommet med sin gjennomsiktighet. Det usynlige stoffet som romtiden består av, må være en prosess som uavbrutt folder seg ut for å fremskaffe den gjennomsiktige beholderen hvor materien – en like dynamisk prosess – kan fremtre.

6) Design et kosmisk informasjonssystem som spontant forbinder hele universet. Alt som skjer må være kjent overalt, samtidig som det skjer.

7) Design potensial for fremvekst av økosystemer på planetært nivå slik at milliarder av unike livsformer kan oppstå, slik som dyr og planter. Sørg for at disse organismene kan leve av hverandre i en prosess som er bærekraftig i milliarder av år.

8) Design potensial for selvreflekterende livsformer som er i stand til å utvikle seg mot en stadig mer kompleks og bevisst eksistens.

9) Design en prosess somsetter universet i stand til konstant og fullstendig fornyelse ved hjelp av endeløse mengder gjennomstrømmende energi. Strømmen av kontinuerlig skapelse må omfatte urstoff til en romtid og til alle tydelige og utydelige former av materie, tanke, følelse og bevissthet.

«Kan du innfri disse ni kravene, er det bare å gi deg i kast med å bygge universet,» sier moderuniverset.

Les mer om boken «Det levende universet» av Duane Elgin, som teksten er hentet fra. 

0 Tanker om “Ni trinn for å bygge et univers

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *