Norge trenger nye visjoner

03-04-2017

Vi trenger andre samfunnsvisjoner enn mest mulig overflod. Hva slags mål kan være både bærekraftige og inspirerende? Tre menn med mye livserfaring snakker om temaet.


FLUX v/ Henrik B. Tschudi: Vi lever i en verden som er i utakt med seg selv. Hva med Norge i denne verden? La oss skissere tre tenkemåter: 1) Her gjelder det å trygge meg og mitt, her gjelder det å sikre Norge, vi trenger så mye vi bare kan skrape sammen, vi kan aldri ha nok å gå på. 2) Her i Norge har vi det vi trenger og vel så det, nå må vi dele litt mer med andre. 3) Norge har alle muligheter til å bli en modell for andre land, en inspirasjon for andre til å bygge et godt samfunn, et trivselssamfunn, et samfunn hvor kvalitet går foran kvantitet.

ØYSTEIN DAHLE: Mer enn noe må Norge kunne være et sted å begynne. Vi har for lengst mer enn nok av alt vi trenger, vi har rike ressurser, vi har ingen fiender å demme opp for, vi har en fantastisk natur å boltre oss i. Vi må få i gang en bevisstgjøring, vi må gjøre noe med ressursforbruket, og vi må kunne gjøre dette til en positiv oppgave. Det er mange som vil bruke sin makt til å hindre forandring, fordi de har kortsiktige perspektiver og søker kortsiktig avkastning på penger.

GUTTORM FLØISTAD: Vi har ikke bruk for overflodssamfunnet. Vi har behov for nettverk, et sted å være fra og et sted å komme tilbake til. I dag er det mange som går på tomgang og ikke vet om noe annet å fylle opp med enn underholdning. Man må holdes under, ellers faller man.

DAHLE: For femti år siden var det en jobb å gjøre. Da var visjonen Alle folk i arbeid. Nå trenger vi andre visjoner. Norge er faktisk en stormakt med den investeringskapasiteten vi har. Vi kunne investere i en bærekraftig fremtid, isteden for å gå generelt ut i verdens industriselskaper. Der ville vi kunne bidra til å akselerere prosesser som nå begrenses av mangel på penger. Det ville bli lagt merke til i verden og hjelpe til å fremskynde andre prosesser.

FLUX: Oljefondet er en fenomenal ting. Oljen er lagret opp gjennom millioner av år. Da blir det også naturlig å bruke den til noe som har forebyggende og positive langsiktige virkninger for et større fellesskap. Nettverket av årsakssammenhenger er større og mer uoversiktlig enn vi aner. Det er en av grunnene til at vi må sette ned tempoet og gi oss selv den tiden vi trenger til å søke en større helhet og sammenheng i det vi foretar oss. Og ikke minst begynne med en smule ydmykhet.

FLØISTAD: Det er nettopp dette filosofien skulle handle mer om – tankemodeller og hvordan de virker i praksis. Mulighetene er mange til å utvikle dette videre.

DAHLE: Askeladden er ingen dårlig modell. Vår moderne måte å leve på er Per og Pål, som går raskeste veien etter gull og glitter. Men Askeladden finner bestandig noe han kan bruke. Han er litt naiv i god forstand, han er kreativ og ganske åpen for omgivelsene og det som skjer rundt ham.

FLØISTAD: Du finner sikkert mye utrygghet som drivkraft bak et overdrevent forbruk. Jeg tror også du finner en underliggende og udefinert lengsel. Vi vil jo noe mer enn å kjøpe ting og reise omkring. Det gjelder å ikke gå i den fellen at du forbinder lavere forbruk med ubehag, med noe negativt. Tvert imot, du kan gjøre det til noe positivt. Det negative ligger i å sette oss selv i et økonomisk avhengighetsforhold til fremtiden, med økonomiske forpliktelser i så mange retninger at det stenger for annen handlefrihet.

FLUX: I større land blir man fortere maktesløs. Det kan være lettere i vår krok av verden. Ikke slik at vi må dele ut alt til de som er dårligere stilt, men i det minste slik at vi selv går inn for å bygge et sunt og bærekraftig samfunn. Et samfunn det kjennes godt å bo i på lengre sikt. Et samfunn som kan inspirere andre til å gjøre noe lignende.

Henrik B. Tschudi er grunnlegger av Stiftelsen Flux. Guttorm Fløistad er professor emeritus i idéhistorie. Øystein Dahle er naturvenn med bakgrunn fra næringslivet. I boken «Visjoner for Norge» snakker de mer om sentrale samfunnsspørsmål. 

3 Tanker om “Norge trenger nye visjoner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 1. Jeg tror det må noen dypere endringer til for at nordmenn skal se at penger og opplevelser ikke er svaret på lengsel etter lykke. Først en følelse av mening og det å være en del av en større sammenheng. Det første får jeg personlig igjennom troen på Gud.
  Det å føle at en er en del av sammenhengen er en stor utfordring for nordmenn. Vår kultur er bygget på jordbruk og fiske – begge yrker som har ført til en stor grad av isolasjon – mange nordmenn har problemer med å relatere til andre mennesker på en naturlig måte. Vi er redde, og litt feige. Lukker oss inne i stuene våre og mener veldig mye om ting vi ikke har peiling på. Heldigvis er det mange positive sider ved den norske kulturen også, men jeg tror endring blir vanskelig hvis ikke vi tar et oppgjør med nordmenns tendens til å forbinde isolasjon med trygghet.

 2. Det er fine og riktige tanker, men. Jeg tror ikke de er gjennomførbare med vårt økonomiske system som KREVER kontinuerlig økonomisk vekst for ikke å kollapse. Og selvsagt avler forbrukersamfunnet en type mentalitet hos folk som tilsier at forbruk og dyrking av ting er sunt og riktig. Derfor savner jeg tanker om hvile økonomiske modeller som må være forutsetningen for et samfunn som dere skisserer.

  1. Da vil jeg anbefale boka «Levende økonomi» av Christian Egge. Han snakker med mange internasjonalt ledende økonomer og næringslivsledere som i teori og praksis viser at det finnes alternative strategier for å skape livsdyktige og bærekraftige økonomiske systemer.

   I følge det internasjonale pengefondet, IMF, har vi bare sett forløperen til den virkelige finanskrisen. Dagens Næringsliv skriver at ”Økonomien i de rike landene beveger seg i gåstol mot stupet. Norge inkludert.” De gamle økonomiske sannhetene holder ikke lenger mål.

   En av bidragsyterne i boka, er Otto Scharmer, seniorforsker ved Sloan School of Economy, MIT. Han er opptatt av at et velfungerende næringsliv, mer enn politikere, er avgjørende for å få i gang et systemskifte:

   — Dette er grunnen til at business er så interessant. Der snakker de ikke om hva andre bør gjøre eller ikke gjøre, de gjør tingene selv! … Du kan omsette ideer i handling mye fortere enn det som er vanlig i NGO-sektoren og i den politiske sektoren.

   Norskfødte Øystein Skalleberg, gründer av den svenske bedriften Skaltek AB, bidrar i boka ved å fortelle hvordan han har lyktes med å bygge opp en svært lønnsom industribedrift der menneskene er i sentrum – ikke profitten. En annen av samtalepartnerne er Peter Blom, styreformann i Triodos Bank i Nederland som er utpekt av Financial Times til «verdens mest bærekraftige bank». Han mener at mange økonomiske modeller som brukes i dag, er for mekanistiske og ute av stand til å fange opp uventede endringer.