Psykedelika kan fungere som en overgangsrite

03-12-2019

En overgangsrite gjør deg klar til å «gjenfødes» som en ny person. Rupert Sheldrake mener én av grunnene til at unge mennesker tar psykedeliske stoffer, er at det fungerer som et slikt ritual.

Jeg tilhørte den første generasjonen i Storbritannia som ikke ble utskrevet til militærtjeneste etter den 2. verdenskrig. For mange av de unge mennene som var eldre enn meg, var militærtjenesten en overgangsrite.

Da jeg begynte på Cambridge, hadde omtrent halvparten av studentene i mitt kull nettopp fullført førstegangstjenesten, og mange hadde vært involvert i kamphandlinger eller tjenestegjort på steder der de hadde vært i dødsfare – i Malaya, i Kenya eller på Kypros. De hadde stått i fare for å miste livet, ikke symbolsk, men helt virkelig.

I de fleste moderne samfunn finnes det ikke lenger noen overgangsriter der unge mennesker blir stilt overfor døden. Men de blir hele tiden funnet opp på nytt. Gjenger har ofte farlige overgangsriter for nye gjengmedlemmer, inkludert ildprøver.

Én av grunnene til at mange unge mennesker i moderne samfunn tar psykedeliske rusmidler, er at de fungerer som en overgangsrite. En bad trip kan være en skremmende opplevelse, og noen rusmidler fremkaller en nær-døden-opplevelse, særlig dimetyltryptamin (DMT), et av de mest intense av de psykedeliske stoffene. Men disse innvielsene foregår ofte uten veiledning, til forskjell fra tradisjonelle overgangsriter, og kan virke forvirrende uten noe reintegrerende ritual.

Noen tradisjonelle overgangsriter kan godt tenkes å involvere nær-døden-opplevelser, og nyere vitenskapelig forskning på nær-døden-opplevelser kan kaste lys over disse ritualene. For eksempel lar nær-døden-fenomenet oss nytolke en viktig innvielsespraksis som er beskrevet i Det nye testamente, og som ble praktisert i den tidlige kirken: dåp ved full neddykking. Den som eksemplifiserer denne praksisen, er Johannes Døperen.

Hva om Johannes Døperen var en drukner? Han døpte folk ved å dukke dem i Jordanelven, deriblant Jesus selv. Hva om Johannes holdt de som skulle innvies, under vann akkurat lenge nok til at de fikk en nær-døden-opplevelse gjennom drukning? Da de kom til seg selv igjen etter denne nesten-druknings-opplevelsen, ville mange av dem ha sagt at de hadde dødd og var blitt født på ny; at de hadde sett lyset; og at de ikke lenger fryktet døden.

Dette ville vært en billig, enkel og rask måte å fremkalle en livsforandrende opplevelse av død og gjenfødelse på. Alt Det nye testamente sier om opplevelsen av dåpen, gir mening hvis menneskene som ble døpt, hadde nær-døden-opplevelser.

I tradisjonelle samfunn blir unge gutter som har vært gjennom en overgangsrite, gjerne ønsket velkommen til sirkelen av innviede menn. På samme måte blir jenter som har gjennomgått en overgangsrite i forbindelse med at de er blitt kjønnsmodne, ønsket velkommen til kvinnenes fellesskap. Det samme foregår fremdeles i religiøse overgangsriter som den kristne konfirmasjonsseremonien og den jødiske bar mitzwah, eller bat mitzwah for unge kvinner.

Folk som tar psykedeliske stoffer og gjennomgår en transformerende opplevelse, kan ikke bli ønsket velkommen eller bli reintegrert i det bredere samfunnet, fordi stoffene er ulovlige i de fleste land, og mange mennesker er motstandere av dem.

Det finnes imidlertid i dag flere religiøse grupper der bruken av et psykedelisk stoff inngår i et ritual, og deltakere blir innviet og veiledet av erfarne eldre medlemmer. Et eksempel er Santo Daime-kirken i Brasil, en lovlig, psykedelisk kristen kirke.

Mine egne psykedeliske opplevelser overbeviste meg om at sinnet er enormt mye mer omfattende enn jeg var blitt fortalt gjennom min vitenskapelige utdannelse. Det gjorde meg stadig mer interessert i å studere bevissthet.

Teksten er et redigert utdrag fra «Vitenskap og åndelig praksis» av Rupert Sheldrake. Les mer om boken her her.

0 Tanker om “Psykedelika kan fungere som en overgangsrite

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *