Margaret J. Wheatley

Margaret J. Wheatley arbeider for å skape sunne, levedyktige organisasjoner der mennesker blir sett på som en ressurs, ikke et problem.

Forfatter: Margaret J. Wheatley
Status: In stock

Å møte hverandre

Margaret J. Wheatley
A-mote-hverandre
279,00 kr
Kjøp nå med

Gode samtaler

Denne boken forteller at vi kan forandre verden hvis vi begynner å snakke med hverandre igjen. Forfatteren viser hvilken sprengkraft som ligger i enkle, ærlige samtaler mellom vanlige mennesker. Det sentrale er å  ta seg tid til å lytte. Boken tilbyr innsiktsfulle råd om hvordan vi skal starte samtaler. Videre har den forslag til samtaleemner som kan gi rik og meningsfull utveksling. Temaene er også fine å reflektere over på egen hånd. 

Den amerikanske organisasjonsteoretikeren Margaret Wheatley –har skrevet boken. Hun har over 30 års erfaring som spenner fra fattige landsbysamfunn til politiske toppledermøter. I boken– forteller hun hvordan felles bekymring for nærmiljøet vårt kan utløse gjennomgripende forandring. Men den fruktbare samtalen som skaper folkebevegelser og regimeskifter krever at vi går i oss selv, at vi tør å si hva vi mener, og evner å lytte til hva andre har å si oss. Samtidig sier Wheatley: “Virkeligheten endres ikke av seg selv. Den krever at vi handler.

Dette er noen av temaene hun ber oss tenke gjennom:

• Hva kan jeg gjøre for å skape forandring?
• Når har jeg opplevd å virkelig lytte?
• Er jeg villig til å engasjere meg i verden rundt meg?
• Hvordan skal vi overvinne frykt og fordommer som hindrer oss i å møte hverandre?
• Hva er mitt unike bidrag?
• Kan jeg være fryktløs?

 

A-mote-hverandre

Margaret J. Wheatley

Margaret J. Wheatley arbeider for å skape sunne, levedyktige organisasjoner der mennesker blir sett på som en ressurs, ikke et problem.

Relaterte bøker

Lederskap-og-selvbedrag

The Arbinger Institute

329,00 kr

Bok

Kjøp
Endring 3d stor

Anne Rød

329,00 kr

Bok

Kjøp
Dialog – en praktisk veileder

Hannevig & Parker

229,00 kr

Bok

Kjøp