Anne Rød

Anne Rød har jobbet med kommunikasjon og ledelse i over 25 år. Hun har bl.a vært informasjonsdirektør i Ericsson AS i Norge, og høyskolelektor i informasjon og samfunnskontakt på Norges markedshøyskole(Nå BI). De siste ti årene har hun brukt systeminspireret ledelse med hundrevis av ledere og lederteam over hele verden, med godt dokumenterete resultater.

Forfatter: Anne Rød
Status: In stock

Endring

Anne Rød
Endring 3d stor
269,00 kr
Kjøp nå med

Spennende bok om endring og ledelse!

Er du interessert i endring og ledelse? Vi blir alle utsatt for endring, både privat og på arbeidsplassen. Noen har endring i blodet, mens andre skyr det som pesten. I denne boken introduserer Anne Rød helt nye tanker som er relevante for deg som jobber med små og store team. 

En ny generasjon arbeidstakere forholder seg til arbeidslivet på en annen måte enn tidligere generasjoner. Vi trenger en annen kompetanse og et annet lederskap, men hvordan ser lederskapet ut? Hvorfor trenger vi en ny tilnærming for å lykkes med endring?

Systeminspirert ledelse har sin opprinnelse i Systems Inspired Leadership™ og Relationship Systems Intelligence™ ved CRR Global i USA. Det handler om å skifte fokus og å være åpen slik at vi ser gruppen som en helhet (et relasjonssystem) istedenfor en gruppe med enkeltindivider. Dermed får vi tilgang til gruppens totale potensial. Samtidig økes forståelsen for egen og andres måte å kommunisere på, og man blir bevisstgjort sin egen effekt på andre.

Med systeminspirert ledelse skifter man fokus fra egobaserte politiske hensyn og agendaer, til et større samlet ansvar for fellesskapet. Metoden gir team og organisasjoner tilgang til handlingsmønstre som fører til økt effektivitet, engasjement og eierskap til alle prosesser, deriblant endringer.

 


Medieomtale:

Ny bok, ny intelligens, ny måte å lede på (hrnorge.no)

Endring 3d stor

Anne Rød

Anne Rød har jobbet med kommunikasjon og ledelse i over 25 år. Hun har bl.a vært informasjonsdirektør i Ericsson AS i Norge, og høyskolelektor i informasjon og samfunnskontakt på Norges markedshøyskole(Nå BI). De siste ti årene har hun brukt systeminspireret ledelse med hundrevis av ledere og lederteam over hele verden, med godt dokumenterete resultater.

Relaterte bøker

Dialog – en praktisk veileder

Hannevig & Parker

179,00 kr

Bok

Kjøp
A-mote-hverandre

Margaret J. Wheatley

139,00 kr

Bok

Kjøp
Seks tenkehatter

Edward de Bono

229,00 kr

Bok

Kjøp