Odd Inge og Alanja Forsberg

Odd Inge Forsberg har en dr.philos. grad i biologi, og er opptatt av anvendelsen av integral teori til å forstå individ, natur og samfunn i et bevissthetsperspektiv. Alanja Forsberg er sosionom og psykodramatiker og ivrer for å bidra til bevissthetsøkning og derav bedring av livskvalitet. Hun arbeider som bevissthetstrener individuelt og i grupper innen næringsliv og offentlig sektor.

Artikelnummer: 9788292773307
Forfatter: Odd Inge og Alanja Forsberg
Leverandør: Sentraldistribusjon
Utgivelsesår: 2009
Status: In stock
Sider: 223

Helhet og dybde – Veiviser til Ken Wilbers integrale filosofi

Odd Inge og Alanja Forsberg
Helhet-og-dybde
349,00 kr
Kjøp nå med

Integralmodellen – et kart over menneskets bevissthet. 

Integralmodellen til Ken Wilber presentert av Odd Inge og Alanja Forsberg.

«Integral betyr å sammenføye, forene, knytte sammen, forbinde, omslutte. Dette betyr ikke å blande sammen og utjevne alle de praktfulle forskjellene, fargene og formene mellom mennesker, men skal heller forstås som enhet-i-mangfold og en lovprisning til menneskehetens vidunderlige variasjoner.» (Ken Wilber)

Vi har alle opplevd mangfoldet i hvordan ulike mennesker tenker og erfarer om verden. – Ulikhetene bidrar til både skapende og konfliktfylte friksjoner mellom oss. Bevissthetsfilosofen Ken Wilber ser at forskjellene i verdensbilder og handlingsmønstre er et resultat av at vår individuelle og kollektive bevissthet fortolker og verdsetter verden på ulike måter. Wilbers livsprosjekt er å anerkjenne disse forskjellene, og knytte mangfoldet av perspektiver og praksiser sammen til en integrert helhet. Gjennom studier av menneskets mentalitetshistorie fra både østlige og vestlige kunnskapstradisjoner, har Wilber laget et helhetlig kart over menneskets bevissthet. Kartet viser vårt utviklingspotensial til å forstå verden på stadig mer kompleks, dyp og inkluderende måte. Dette kartet kalles for integralmodellen.

Boken beskriver integralmodellen som et teoretisk fundament for helhetlig tenkning. Videre gir den eksempler hvordan vi kan anvende denne for å forstå naturen, politikk, Gud, kjærligheten, oss selv og andre på en mer helhetlig måte.

Forfatter Forsberg: ”»Det flotte med integralmodellen er at helhet og bevissthetsarbeide blir mulig fordi man får et felles språk. Livet er for langt til å ikke få det med seg!”»

Helhet og dybde er 6. bok i Paradigmeserien til Flux.

Før-pris: kr 349,-.

Helhet-og-dybde

Odd Inge og Alanja Forsberg

Odd Inge Forsberg har en dr.philos. grad i biologi, og er opptatt av anvendelsen av integral teori til å forstå individ, natur og samfunn i et bevissthetsperspektiv. Alanja Forsberg er sosionom og psykodramatiker og ivrer for å bidra til bevissthetsøkning og derav bedring av livskvalitet. Hun arbeider som bevissthetstrener individuelt og i grupper innen næringsliv og offentlig sektor.

Relaterte bøker

Ansvaret-stor

Gary Lachman

349,00 kr

Bok

Kjøp
Den-integrale-visjonen

Ken Wilber

249,00 kr

Bok

Kjøp