Ove Jakobsen

Ove Daniel Jakobsen (f. 1952) er professor i økologisk økonomi ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen/Nord universitet. Han er dr. oecon. fra Norges Handelshøyskole 1989 og cand.philol. fra Universitetet i Bergen i 1991. Jakobsen har utgitt en rekke bøker nasjonalt og internasjonalt.

Artikelnummer: 9788283840117
Forfatter: Ove Jakobsen
Leverandør: SD
Utgivelsesår: 2019
Status: In stock
Sider: 320

Økologisk økonomi

Et perspektiv fra fremtiden
Ove Jakobsen
OVE JACOBSEN HVIT Hardback-Book
449,00 kr
Kjøp nå med

Norges ledende ekspert på økologisk økonomi, professor Ove Jakobsen, har samlet kunnskap fra mer enn 40 forskere på feltet.

Et av tidens viktigste spørsmål er hvilket samfunn vi i fremtiden vil leve i. Jakobsen argumenterer for at den grønne økonomiens symptomdempende tiltak ikke er tilstrekkelig for å løse dagens utfordringer knyttet til økonomi, samfunn og miljø.

Med referanser til mer enn 40 sentrale forskere innenfor mange fagområder, fra øst og vest, kvinner og menn, innenfor en tidsperiode på mer enn 100 år, argumenterer forfatteren for at en endring forutsetter en ny politisk plattform der styrkeforholdet mellom liberalisme, marxisme og anarkisme er grunnleggende forskjellig fra det som kjennetegner dagens kapitalistiske system.

Økologisk økonomi er inspirert av mange ulike retninger, for eksempel bioøkonomi, evolusjonistisk økonomi, ny økonomi, fredsøkonomi, assosiativ økonomi, feministisk økonomi, buddhistisk økonomi, delingsøkonomi, sirkulær økonomi, kretsløpsøkonomi og solidaritetsøkonomi.

En rekke fellestrekk ved de ulike perspektivene er brukt som grunnlag for å utvikle en utopi for et samfunn forankret i økologisk økonomi. Utopien er dynamisk og har som formål å ta vare på og utvikle potensialet for utvikling hos den enkelte og i fellesskapet. «Utopia is not about the impossible, the impossible is to carry on as we are!»

 

“Som veiviser til en alternativ økonomi er denne kunnskapsmettede og engasjerte boken unik. Jakobsen skaper en syntese av idéhistorie, økonomisk historie, kritisk samtidsdiagnose og økofilosofi som viser at det er nødvendig å tenke nytt og annerledes om økonomiens mål og mening. Den fortjener å få mange lesere, ikke minst blant beslutningstagere.”

– Thomas Hylland Eriksen, Professor i sosialantropologi, UiO

“Denne boken er for dem som leter etter håp og optimisme, og som tror på en fremtid for oss alle. Tiden er inne for å prøve og eksperimentere. Vi er mange, og noen må alltid gå først. Det er enda flere som sitter på gjerdet, de venter, observerer og følger med.
Denne boken har jeg ventet på!”

– Anja Askeland, Leder i BIEN Norge

“Jeg håper at mange, ikke minst forskere fra alle mulige slags fagfelt, leser denne bemerkelsesverdige boken! En bok som utfordrer og forener, som gleder og forarger. En bok som setter ord på noe vi alle vet og har erfart: ‘Kravet om konsistens mellom hypoteser og etablert teori forhindrer ny kunnskap.’  Og begrepet ‘utopiforskning’, som vil framkalle både glødende entusiasme og forfrysninger! Samfunnene som økosystemer! Vi gleder oss til å stille spørsmål som bare må stilles angående ‘sammenhengene mellom dagens utfordringer og markedsøkonomi som økonomisk system’. Som forfatteren selv sier det: ‘Let’s do it!'”

– Terje Traavik, Professor emeritus økologi, UiT

“Det er forunderlig at så mange mennesker har formulert så viktige tanker uten at de i særlig grad har blitt tatt opp i den offentlige debatten. Desto viktigere er det at Ove Jakobsen nå har samlet disse tankene i en bok. … Totalt er dette en meget lesverdig bok hvor det er mulig å hente både kunnskap og ideer for alle som ønsker å arbeide for et samfunn hvor mennesker kan leve gode liv uten destruktiv utnyttelse av naturen.”

– Arne Øgaard, Pengevirke

Medieomtale:

Økologisk økonomi og utopienes lovsang (Anmeldelse, Ny tid)

Tungt, men utfordrende, om økologisk økonomi (Betalingsmur, Finansavisen)

Økologisk økonomi (Anmeldelse, Pengevirke, s.32-33)

Ove Jakobsen – “Økologisk økonomi” boklansering (Podcast, Innimellom)

OVE JACOBSEN HVIT Hardback-Book

Ove Jakobsen

Ove Daniel Jakobsen (f. 1952) er professor i økologisk økonomi ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen/Nord universitet. Han er dr. oecon. fra Norges Handelshøyskole 1989 og cand.philol. fra Universitetet i Bergen i 1991. Jakobsen har utgitt en rekke bøker nasjonalt og internasjonalt.

Relaterte bøker

Verdirevolusjon

Erik Dammann

229,00 kr

Bok

Kjøp
Løsningen-er-grønn

Per Hjalmar Svae

149,00 kr

Bok

Kjøp
levende-økonomi

Christian Egge

349,00 kr

Bok

Kjøp
Dyp-glede

Arne Næss

379,00 kr

Bok

Kjøp