David Bohm

David Bohm (1917-1992) var en amerikansk-født britisk fysiker og filosof, som skrev en rekke bøker om kvantefysikkens tolkning. Bohm har også medvirket innenfor plasmafysikken. Hans tanker om den moderne fysikkens verdensbilde har siden 1950-tallet vekket stor oppmerksomhet i den vitenskapelige og intellektuelle verden. I flere tiår jobbet han med dialog som metode for god kommunikasjon.

Forfatter: David Bohm
Status: In stock

Om dialog – Veien til åpen kommunikasjon

David Bohm
Om-dialog
298,00 kr
Kjøp nå med

Oversatt av Trude Monssen

Skap en mer dialogisk verden

Hva vil det si å skape en dialogisk verden? Hva menes med dialog? Dialog-begrepet brukes av flere, og begrepet blir brukt ulikt. David Bohm var kvantefysiker, filosof og forfatter.  Han forstod dialog som: 

Dialog er en kollektiv observasjon av hvordan skjulte verdier og intensjoner kan styre oppførselen vår, og hvordan ubemerkede kulturelle ulikheter kan kollidere uten at vi skjønner hva som skjer.

Et av målene med dialog er det Bohm med flere kalte tankens propriosepsjon. Propriosepsjon i denne sammenheng er bevisst oppmerksomhet om det som skjer i tankene våre – mens tenkningen pågår. Ved å løfte frem flere perspektiv på et tema, samtidig som vi følger med på hvilke antakelser vi legger til grunn i våre resonnement, kan vi klare å forene det som tidligere har vært adskilt. På denne måten kan det som tidligere har vært fragmentert, bli satt sammen til en større helhet.

Aldri har det vært mer påkrevet å kunne lytte til hverandre og kommunisere med hverandre. Aldri har vi hatt mer komplekse problemer å takle i organisasjoner, i næringsliv og politikk og i samfunnet generelt.

Om boken

Den verdenskjente filosofen og fysikeren David Bohm (1917-1992) – en av våre mest nyskapende tenkere i siste halvdel av det tjuende århundret – var smertelig klar over dette og arbeidet i flere tiår med kreativ dialog som metode til god kommunikasjon. Her finner vi:

• den frie flyt av tanker og meninger
• hvordan vi lytter og gir rom
• hvordan vi får innsikt i underliggende antakelser og forutsetninger
• hvordan vi klarlegger intensjoner og meningsinnhold og utforsker nye muligheter

og en rekke andre sider ved dialogen, levende og klart fremstilt.

David Bohms bok Om dialog er et av de grunnleggende verkene for moderne dialog, og er viktig for den videre spredning av dialog i vårt samfunn. Boken er lettlest, inspirerende og pragmatisk i sine innsikter om hvordan verden kan forbedres ved dialogiske holdninger.

”Det er lett å avvise Bohm som en romantisk idealist – han selv så for seg «en kultur som, så vidt jeg forstår, aldri egentlig har eksistert … (unntatt kanskje) for veldig lenge siden». Men mine erfaringer gjennom de siste femten årene med de muligheter og utfordringer dialogen gir, gjør at jeg opplever ham helt annerledes. Jeg vil kalle David Bohm en ekstrem realist. Han visste at aldri har noe samfunn stått overfor en lignende global situasjon som vi gjør, og at vi neppe vil klare oss gjennom den uten radikale endringer i vår måte å leve på – sammen”.

-Peter M. Senge
SOL (Society for Organizational Learning) og MIT

David Bohm og J. Krishnamurti hadde dialog som felles interessefelt. Les mer om den evig aktuelle Frihet fra det kjente av Krishnamurti. 

Om-dialog

David Bohm

David Bohm (1917-1992) var en amerikansk-født britisk fysiker og filosof, som skrev en rekke bøker om kvantefysikkens tolkning. Bohm har også medvirket innenfor plasmafysikken. Hans tanker om den moderne fysikkens verdensbilde har siden 1950-tallet vekket stor oppmerksomhet i den vitenskapelige og intellektuelle verden. I flere tiår jobbet han med dialog som metode for god kommunikasjon.

Relaterte bøker

dialog

Trine-Line Biong og Kari Bu (red.)

149,00 kr

Bok

Kjøp
Endring 3d stor

Anne Rød

329,00 kr

Bok

Kjøp
Dialog – en praktisk veileder

Hannevig & Parker

229,00 kr

Bok

Kjøp
A-mote-hverandre

Margaret J. Wheatley

279,00 kr

Bok

Kjøp