Tips til antakelses-jegere

25-06-2014

Vil du ha nye tanker og ideer? Skape noe nytt og oppleve noe nytt? Gå på jakt etter antakelsene dine!

assumptionEn antakelse er noe vi tror vi vet. Vi tar det for gitt. Vi er ikke bevisst på at det styrer mye av vår atferd. Antakelser avgjør hva vi ser. Mye kan skje om du stiller spørsmål ved det du antar.

For å jakte på antakelser trenger du tre ting: et ønske om å finne dem, utholdenhet og den erfaringen du får over tid. Jakter du på ville dyr vil du lete etter spor som avslører dyr. Likedan finnes det ”spor” som avslører antakelser.

Sett av en periode, for eksempel en uke, der du jakter på antakelser. Velg en av nedenstående grupper av ”spor”. Ha en intensjon om å merke slike reaksjoner i deg selv. Du kan gjerne notere det hver gang du ”får spor”. På slutten av dagen, før du legger deg, lag en liste over antakelser du har oppdaget.

Du legger merke til at du bruker uttrykk som:

  • Sånn er det bare! (Hva i all verden får deg til å si det?)
  • Dersom… da… (Hva er det som forbinder de to tingene?)
  • Du kan ikke gjøre… (Hvorfor? Hva vil skje eller ikke skje?)
  • Er du gal? Det er det dummeste jeg noensinne har hørt! (Hvorfor skulle du vært gal om du fikk denne idéen?)


Intern dialog med deg selv

  • Dette nytter ikke. Jeg får heller holde det for meg selv. (Hvorfor nytter det ikke? Hvorfor ikke si noe? Hvorfor holde det for deg selv? Hva skjer om du sier noe?)
  • Vi vet alle hvordan ”den og den” er allikevel. (Hva er det egentlig vi vet? Hvilke antakelser gjør vi oss om ”den og den”? Hvem er ”vi”?)
  • Det har aldri funket tidligere. (Hvorfor tror du det er slik?)
  • Jeg skal ikke involvere meg i det der. (Hvorfor ikke? Hva tror du vil skje? Dersom det skjedde, hva tror du kunne være grunnen til reaksjonen?)


Reagere med sinne på en annens synspunkt

I blant er det først når vi møter andres synspunkter vi merker at vi har motstridende antakelser. Hvis du er sterkt uenig med noen, spør deg selv hvorfor du har en så kraftig reaksjon. Hva trigget meg ved det personen sa? Er det innholdet, eller måten det ble sagt på? Hvilke verdier forbrøt personen seg mot? Hvilke antakelser kan denne personen ha dersom de tror på det de selv sier? Hvilke motstridende antakelser har du?

Følelse av ubehag eller frykt

En slik reaksjon peker ofte på en antakelse om negative konsekvenser av en handling eller et utsagn. Hvor kommer antakelsen fra? Hvilken informasjon er den basert på? Er det førstehåndserfaring? Hvilke historier er du blitt fortalt som forsterker dine følelser?

En konklusjon uten tydelige data

”I den nåværende finansielle situasjon vil vi ikke være i stand til å løse denne oppgaven.” Når du finner et årsak-og-virkning utsagn, spør hvilke antakelser som ligger til grunn for det. Eksemplet kan inneholde flere forskjellige antakelser: 1) Vi har ikke penger til dette prosjektet. 2) Alle mulige alternativer er for dyre. 3) Vi har vurdert alle muligheter. 4) Kostnadsreduksjoner har svekket motivasjonen, noe som gjør det vanskeligere å lykkes.

Møte med mennesker fra ulike etniske opphav, kulturer, kjønn og seksuell legning

Legg merke til din reaksjon når du møter mennesker som er forskjellige fra deg selv. Hvordan påvirker forskjellen din oppfatning av dem? Hva fokuserer du på? Hva gjør deg komfortabel eller ukomfortabel? Hvilke antakelser legger du merke til at du gjør? Hvilke spørsmål kommer opp? Kan du identifisere antakelsene bak disse spørsmålene?

Legg merke til antakelser om spesifikke personer

Tenk på tre personer som du har hatt en eller annen samhandling med i dag. For hver person, skriv opp minst fem antakelser du har om denne. Tenk på hva som får personen til å tenne, hva som er viktig for ham eller henne. Overvei deretter hvordan dine antakelser påvirker din samhandling med personen.

0 Tanker om “Tips til antakelses-jegere

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *