Økologisk økonomi

Boken viser hvorfor det er nødvendig å tenke nytt og annerledes om økonomiens mål og mening gjennom en syntese av idéhistorie, økonomisk historie, kritisk samtidsdiagnose og økofilosofi.

Nyhet!
Nyhet!
Veien til et alternativt økonomisk system.

Psykedelisk renessanse

Pollans jordnære stil står i kontrast til svevende hippiedrømmer, og gir oss et nytt syn på hva psykedelika kan brukes til.

Guide til sinnsforandring
Guide til sinnsforandring
Nyere forskning tyder på at psykedelika kan hjelpe mennesker med angst, depresjon og tvangslidelser.

Forstå dine sår i sjelen

Banebrytende innsikt i hvordan vi vikles inn i skjebnen til de i slekten som har levd før oss - og ikke minst hvordan vi kan vikle oss ut.

Nytt opplag av Flux klassiker!
Nytt opplag av Flux klassiker!
Klassikeren "Forstå dine sår i sjelen" er ute i nytt opplag!

Ervin Laszlo

Ervin Laszlo samler trådene fra kosmologi, kvantefysikk, biologi og bevissthetsforskning, og gir et intenst fascinerende bilde av oss selv og vår utvikling. 

249,00 kr

Ove Jakobsen

Norges ledende ekspert på økologisk økonomi, professor Ove Jakobsen, har samlet kunnskap fra mer enn 40 sentrale forskere innenfor mange fagområder.

449,00 kr

Michael Pollan

Michael Pollan slår ihjel gamle myter om psykedelika og gjør oss mye klokere på temaet, samtidig som han skriver en fengende historie.

479,00 kr

Franz Ruppert

Franz Ruppert dokumenterer i denne boken sitt arbeid med flergenerasjonelt traumearbeid. Traumer gjelder ikke kun enkeltindivid, tvert i mot virker traumer på tvers av generasjoner. 

329,00 kr