Ett med alt

Vitenskapsfolk begynner nå å interessere seg for det spirituelle lærere har hevdet i lang tid: det finnes en felles bevissthet som forener alle levende vesen.

Kommer!
Kommer!
Les om vår felles bevissthet

Når kroppen sier nei

Denne boken handler om sammenhengene mellom skjult stress, følelser og sykdom. Den spør: Kan ensomhet gjøre oss syke? Er det en forbindelse mellom vår evne til å vise følelser og utvikling av sykdom?

Nyhet
Nyhet
Hva er sammenhengen mellom skjult stress, følelser og sykdom?

Lær deg å fasilitere dialog

Høst 2017 setter vi opp fasiliatorkurs for å lære hvordan skape god flyt mellom mennesker i dialogisk sammenheng

Om å skape rom for Dialog
Om å skape rom for Dialog
Erfaringsbasert kurs i å fasilitere kommunikasjonsformen Dialog

Gabor Maté

Det  burde  være  en  kjent  sak  at  det  å  skille  kropp  og  sinn  hører  til  historiebøkene.  I  denne  boken  viser  dr.  Gabor  Maté  at  vi  likevel  ikke  tar  hensyn  til  denne  inn­sikten. 

469,00 kr

Katy Bowman

Hva  om  vi  kan  gjøre  oss  selv  og  planeten  vår  sunnere  –  samtidig  –  ved  å  bevege  oss  mer? Naturlig  bevegelse  viser  at  bevegelse  er  livsviktig,  og  at  det  å  leve  et  liv  i  bevegelse  kanskje  er  den  morsomste  og  mest  effektive  måten  å  endre  kroppen,  samfunnet  og  verden   på.

379,00 kr

Trond Skaftnesmo

Har den biologiske evolusjonen noe mål? Har den noen mening? I denne boken påvises og drøftes evolusjonens kilder og megatrender. Den er skrevet for alle som er åpne for nye tanker rundt evolusjonens gåter. I sum fremstår  et  helhetlig  bilde  av  evolusjonen, som integrerer Darwins teori med en åndelig dimensjon.

399,00 kr

Charles Eisenstein

En vakrere verden er mulig. Denne tankevekkende boken er en antitese til kynismen,  frustrasjonen  og  lammelsen mange av oss føler, og den gir oss håp om en bedre  fremtid.

349,00 kr

23-09-2017 - 05-12-2017

Aktivitet

Les mer

26-09-2017 - 28-11-2017

Aktivitet

Les mer